Arden

Borgerne støtter halprojekt i Arden

Behovet for en ny Arden-hal blev bekræftet på borgermøde

ARDEN:Støtten til et nyt halprojekt i Arden var stor ved borgermødet tidligere på ugen. Cirka 60 borgere mødte op for at diskutere projektet, men ifølge formand for Fællesudvalget Ove Hjort er der ingen tvivl om behovet for en udbygning af byens hal. - Vi fik mange tilkendegivelser om, at det er et godt projekt, og alle er enige om, at det er nødvendigt at få udbygget halfaciliteterne i Arden, siger han. På mødet blev resultaterne af Fællesudvalgets arbejde de seneste to år fremlagt. - Vi viste tegninger og fremlagde projektets økonomi, siger Ove Hjort. De fremmødte havde mulighed for at stille spørgsmål til projektet, og her var det især spørgsmålet om nyt inventar og svømmehallens fremtid, der kom på dagsordenen. - Jeg tror ikke, der bliver behov for ret meget nyt inventar. Skolen har jo allerede idrætsredskaber og den kommende forpagter i motionscentret skal selv stå for inventaret der, siger Ove Hjort. Ombygningen af køkken og cafeteria kommer dog til at kræve nogle penge til nyt inventar. - Vi skal selvfølgelig have nye borde og skabe i køkkenet, men jeg er nu sikker på, at vi nok skal få det finansieret via sponsorer, forsiker Ove Hjort. Svømmehallen er mere kompliceret. - Vi har skilt svømmehallen ud fra vores projekt. Svømmehallens bestyrelse vil gerne have et varmtvandsbassin, men det kræver en række tekniske ændringer at realisere. Den del har vi intet med at gøre. Det er udelukkende en politisk beslutning, og svømmehallens bestyrelse og politikerne er allerede i gang med forhandlinger, forklarer Ove Hjort og understreger at de to projekter kører sideløbende. De 13,8 millioner kroner som hal-projektet er budgetteret til at koste skal, som tidligere omtalt i NORDJYSKE, finansieres dels af kommunen, dels af lokale-og anlægsfonden, dels af lån og sidst men ikke mindst af borgerlån på to millioner kroner. Ud med raslebøssen I weekenden bliver det afgjort, om borgernes støtte også gælder, når de skal have tegnebogen op ad lommen. - Vi regner med at nå rundt til næsten alle husstande i løbet af weekenden for at få tilsagn om borgerlån til projektet, siger Ove Hjort, der absolut mener projektet er realistisk. - Jeg kan ikke se nogen alternativer. Skolen har i høj grad brug for bedre plads til idrætsaktiviteter, og jeg tror ikke, de kan gøre det billigere end os. Deruodver er Arden-hallen 100 procent belagt, og ønsket om timer i hallen vokser hele tiden, siger han. 20. juni afleverer Fællesudvalget deres oplæg til kommunens politikere. - Jeg ved, at der er mange ønsker at tage hensyn til, men jeg er sikker på, at politikerne forvalter som de skal, og jeg har fuld tillid til at de træffer den rigtige beslutning, understreger Ove Hjort.