Lokalpolitik

Borgerne vil ikke makke ret

Kommunen må forlænge ansættelse for at få skraldespande på plads

HADSUND: Knap havde Bent Madsen sagt farvel til teknisk forvaltning i Hadsund Kommune, før kommunen bad ham komme tilbage. Bent Madsen har i en periode været midlertidigt ansat for at få kommunens borgere til at stille deres skraldespande, så renovationsarbejderne kan tømme dem inden for de rammer, som Arbejdstilsynet kan godkende. Man havde først anslået, at det kunne løses inden 1. april, men antallet af genstridige borgere, der ikke vil rette ind efter reglerne, var større end ventet. Derfor vil teknik- og miljøforvaltningen gerne ansætte Bent Madsen i yderligere tre måneder, og da pengene kunne findes inden for renovationsområdet, så sagde først politikerne i teknik- og miljøudvalget ja. Senere nikkede økonomiudvalget "uden for dagsordenen", selv om de "lovlydige" borgere altså ikke får noget for de 93.000 kroner, det koster. Pengene skal dog ikke kun bruges til at sikre, at alle skraldespande i helårsbeboelsesområder kommer til at stå ifølge reglerne, men også til at kortlægge problemets omfang i sommerhusområderne. Udvalgsformand Knud Christensen er overrasket over, hvor svært det har vist sig at være, at få orden på forholdene, og han varsler en endnu strammere kurs. - Nu kommer der ikke flere varsler. Nu skrider vi til handling, for det kan ikke passe ..., siger han. Kommunens redskab er i stedet at udstede påbud om at få forholdene bragt i orden. - Hvis det ikke fører til noget, så kan vi foranstalte, at det sker på borgernes regning, siger Knud Christensen, der dog kan konstatere, at en strengere kurs allerede har ført til, at flere har forstået alvoren bag kommunens henvendelser. Hvad angår sommerhusområderne, så har den kommunale miljømedarbejder Poul Møller tidligere over for NORDJYSKE befrygtet, at problemet dér kan vise sig at være dobbelt så stort som i helårsbebeoelsesområderne. Han forudså, at der kan blive tale om en helt anden affaldsordning, end den eksisterende, hvor renovatøren henter affaldet ved sommerhusene. Flere affalds-øer, hvor sommerhusbeboerne kan aflevere deres affald, kan eksempelvis blive fremtiden. Dét skal Bent Madsen være med til at afklare, hvis han levnes tid af borgerne, der insisterer på at have deres skraldespand stående, "hvor den altid har stået".