EMNER

Borgerne vil udvikle Hvilsom

Byplangruppe vil ikke lade affolkning slå landsbyen ihjel

Trods idyllen ved søen i Hvilsom står beboerne over for store udfordringer, hvis landsbyen fortsat skal udvikle sig og være et aktivt og attraktivt sted at leve.  Privatfoto

Trods idyllen ved søen i Hvilsom står beboerne over for store udfordringer, hvis landsbyen fortsat skal udvikle sig og være et aktivt og attraktivt sted at leve. Privatfoto

HVILSOM:Fraflytning, tomme huse og problemer med at bevare forretninger, skole og institutioner er virkeligheden i mange landsbyer i disse år. Det gælder specielt landsbyer langt fra de store købstæder. Landsbyen Hvilsom i Sydvesthimmerland ingen undtagelse. Men Hvilsom overgiver sig ikke til udviklingens unåde uden kamp. Byen blev "Årets Landsby 1995", og ånden fra dengang er stadig lyslevende blandt mange af byens borgere. Derfor har en lille gruppe beboere i samarbejde med Beboerforeningen og Landsbyrådet i Aalestrup Kommune det seneste halve år været i gang med at skabe det økonomiske grundlag for et projekt, der skal give Hvilsom en chance for at vride sig ud af den negative udvikling. - Landsbyerne er under hårdt pres for tiden. Erhvervsudviklingen her i landet koncentrerer sig om Storkøbenhavn og langs den østjyske motorvej fra Randers til Kolding. Det samme gælder for uddannelsesinstitutioner og kulturtilbud, så det er de områder, folk flytter til. Vil vi forhindre, at landsbyerne sygner hen, må vi selv tage hånd om problemerne og skabe vores egen udvikling, siger Sten Søndergaard fra landsbyrådets byplangruppe. Støtte fra flere kanter Netop det at tage hånd om udviklingen er formålet med projektet, der har titlen "Projekt Hvilsom 2010 - Landsbyen fra landbrugs- til vidensamfund". Projektet er lokalt støttet af Aalestrup Kommune, landsbyrådet og Hvilsom Beboerforening. Indenrigsministeriets Landdistriktspulje har netop bevilget 50.000 kroner til projektet, og initiativgruppen regner også med støtte fra EU. Det samlede budget er på 188.000 kroner. - Vi er nu så langt, at initiativgruppen tør præsentere projektets muligheder for en bredere kreds af beboere. Derfor har vi i første omgang inviteret til et mindre møde mandag den 3. april. Formålet med mødet er at få afprøvet, om projektets ideer kan bære og om muligt få flere ideer på bordet, inden vi indkalder alle beboere i Hvilsom til et stort borgermøde, forklarer Sten Søndergaard. Han lægger ikke skjul på, at en bred opbakning om projektet er forudsætningen for, at projektet kan lykkes. - For mig at se, er det her måske den sidste chance for Hvilsom for at få planlagt en positiv udvikling. Erfaringerne fra andre landsbyer viser, at det virkeligt kan lykkes, hvis alle er enige om målet og alle trækker samme vej. Men lader beboerne i en landsby stå til, eller går de gode kræfter tabt i intern kævl og strid, er man til gengæld godt på vej til at blive afviklingslandsby. Det må ikke ske i Hvilsom, afslutter Sten Søndergaard.