Borgernes frie valg og budget 2008

FRIT VALG: Vi har i sidste uge fået vedtaget Jammerbugt Kommunes Budget 2008 med et bredt flertal bag. Det er et budget jeg er glad for ¿ det er et fornuftigt budget for både kommunens økonomi, men så sandelig også for borgerne, både børnene og de lidt ældre. Et område i Budget 2008, som jeg gerne vil fremhæve, og som ligger mig meget på sinde ¿ er det frie valg for borgerne. Her har vi i budget 2008 afsat penge til at skoleelever kan få et skolebuskort til en anden skole end distriktsskolen. Så fra det nye skoleår i 2008 behøver skoleelever dermed ikke undvære et buskort, fordi forældrene har valgt en anden skolen end distriktsskolen. Dette er under forudsætning af, at eleven er berettiget et buskort til den lokale skole/distriktsskolen. Der er mange grunde til, at man vælger en anden skole end distriktsskolen. Nogle familier ønsker at bo på landet, men at deres børn skal gå på den ¿store¿ skole, andre ønsker at benytte en nabo-skole, der passer til netop deres barn, eller et helt tredje ønske om at benytte en af vore friskoler. Det er denne valg-frihed, der for nogle familier er væsentlig, hvis de vil bo i Jammerbugt Kommune ¿ selv at kunne vælge efter deres ønsker og behov. Ligeledes har vi på pasningsområdet tilført midler til de private dagplejere, så de nu får en økonomi, der kan sammenholdes med de kommunale dagplejere. De private dagplejere kan have deres egne sær-kendetegn, som passer lige ind i nogle familiers ønsker, og de skal have mulighed for at have et lige så godt tilbud som vores kommunale-dagplejere har. Vi vil gerne i Jammerbugt kommune, at de private tilbud skal være et reelt alternativ til de kommunale, og så skal økonomien også være derefter. Så kære familier med børn ¿ udnyt det frie valg, og vælg efter jeres ønske og behov. Det er noget, der er mulighed for med Budget 2008.