Aabybro

BORGERNES IDEER

] Aabybro Kommune tog med borgermøder i alle lokalsamfund i foråret 2003 fat på en lang proces henimod vedtagelsen af en land-distriktspolitik med udvikling af de enkelte byer for øje. ] Siden er der med borgerforeningernes og erhvervsforeningers hjælp blevet prioriteret i de mange ønsker. ] Der bliver nu arbejdet videre med en række af ønskerne i forskellige arbejdsgrupper.De præsenterer deres arbejde og ideer i Nordjyllands MedieCenter 10. marts