Lokalpolitik

Borgernes indsigelser hjalp intet

Trods opråb fra forældre er de aldersintegrerede institutioner i Dronninglund nu fortid

Bør­ne­ne i Møl­le­går­den i Hjal­le­rup bli­ver frem­over delt op mel­lem bør­ne­ha­ver, fri­tids­ord­ning og lands­by­ord­nin­gen, når de al­ders­in­te­gre­re­de in­sti­tu­tio­ner ned­læg­ges. ar­kiv­fo­to

Bør­ne­ne i Møl­le­går­den i Hjal­le­rup bli­ver frem­over delt op mel­lem bør­ne­ha­ver, fri­tids­ord­ning og lands­by­ord­nin­gen, når de al­ders­in­te­gre­re­de in­sti­tu­tio­ner ned­læg­ges. ar­kiv­fo­to

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Pasningsområdet i Brønderslev-Dronninglund Kommune er nu på plads. Sammenlægningsudvalget vedtog tirsdag aften, hvordan der fremover skal tilbydes pasning i storkommunen. Og det bliver uden aldersintegrerede institutioner, som Dronninglund Kommune har i dag. Og det blev da også omdrejningspunktet for debatten. De børn der i dag er i de aldersintegrerede institutioner i Dronninglund Kommune bliver fremover spredt mellem børnehave, fritidsordning og landsbyordning. Det var især de nuværende politikere i Dronninglund Byråd, der harcelerede over at nedlægge de integrerede institutioner. Især Peer Thisted (S) var meget kritisk. Udover at beslutning er forkert, var han meget uforstående over for, at borgernes indsigelser i sagen ikke er blevet hørt. - Der er kommet 80 siders indsigelser fra forældre til børn i aldersintegrerede institutioner, og det er et opråb fra dem. Men det har overhovedet ikke ændre noget i det forslag, vi skal tage stilling til i dag, lød det fra Peer Thisted (S), mens han viftede med den tykke stak af indsigelser fra forældre. - Det, vi gør nu, er at nedbryde en ordning, der har fungeret fint i 25 år. Og der er ingen penge i det her - det er et holdningsprojekt. Og jeg er dybt bekymret, hvis det her er linjen, og jeg vil ikke være med til det, fortsatte Peer Thisted. Bedst for ny kommune Jens Arne Hedegaard (V) der er formand i udvalget for børn- unge og familie, som står bag forslaget, var dog ikke i tvivl om, at det forslag, der nu er en realitet, er det bedste for den nye kommune. - I udvalget har vi faktisk ikke debatteret Brønderslev eller Dronninglund. Vi har debatteret, hvad der er godt for den nye kommune. Og forslaget er blev til på baggrund af projektgruppens oplæg, budgetforliget og høringerne, sagde Jens Arne Hedegaard (V). Jette Ramskov (S) accepterede forslaget, selvom hun helst havde set dele fra begge nuværende kommuner. Hun opfordrede dog til, at der bliver taget så store hensyn som muligt, når børnene i de aldersintegrerede institutioner skal flyttes. Krav til timefordeling Socialdemokraterne ankede over, at der i forslaget stod, at der ikke er bindinger for, hvor mange uddannede pædagogtimer der skal være i forhold til pædagogmedhjælpere. - Vi kunne godt tænke os, at der bliver stillet krav til antallet af pædagogtimer og hjælpertimer, sagde Arne M. Jensen (S) og Ole Jespersgaard fortsatte: - Jeg synes det er fint med et mix af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Men man kunne godt lade være med at skrive, at der ingen bindinger er. Jeg mener, at der er nogle opgaver, som er bedst at uddannede tager sig af. Forslaget blev dog vedtaget - dog med ændringen, at der fremover bliver stillet krav om, at totredjedele af ressourcerne skal være uddannede pædagoger. Kun Peer Thisted (S) og Eskild Sloth (S) var imod forslaget. Den nye organisering af pasningsområdet bliver dog ikke sat i værk på en gang, men kommer til at foregå indtil 1. august 2007.