Lokalpolitik

Borgernes kommuneplan

Vigtigt at blande sig i debatten

MANNA-THISE:- Det er vigtigt at blande sig i debatten om kommunens fremtid. Det siger byrådsmedlem Johannes Trudslev Pedersen (S). - Som medlem af kommunalbestyrelsen, vil jeg gerne opfordre borgerne til at deltage aktiv i debatten om kommuneplanlægningen. En plan som vil stikke nogle retninger ud om i hvilken retning udviklingen skal gå i vores kommune i mange år frem. Vores nuværende plan er - pænt sagt meget gammel - men alligevel retningsgivende for hvad vi kan og ikke kan. - Som medlem af teknik- og miljøudvalget i ti år, sidder vi meget ofte og skal vedtage plantillæg, små planer for områder hvor en enkelt borger ønsker atbygge eller udstykke, tit og ofte bliver det ikke godt nok, fordi der mangler en overornet planlægning. - Vi har fået motorvejen, hvilke muligheder er der i det, skal vi trække industriområderne ud i nærheden af den, og måske ændre nuværende industri grunde til andre formål, det kunne måske være landbrugsparceller, hvem ved? Kommende boligområder, hvor, kun i nordbyen? Det er nu man skal på banen hvis man ønsker indflydelse. - Oplandet er vigtigt for hele kommunen, så derfor skal der gøres nogen nye tiltag, således at nye borgere kommer til, og måske det vigtigste at dem som bor der nu har lyst og mulighed for at blive boende, her tænker jeg på vores vejnet, offentlig trafik, børnepasningsmuligdeder, skole og ældreboliger, alt sammen er lige vigtigt og derfor er det væsentlig at man får lavet en planlægning som giver mulighed for at tiltagene i fremtiden kan ske. Det første møde er i Manna-Thise tirsdag aften, og her er der fokus på ældreboliger, skole og multihalbyggeri, projekter som er inden for rækkevidde, men det er ikke slut med det, hvor skal vi bygge fremover i Manna Thise? Skal det være meget attraktive grunde på skovkanten langs Jens Thisevej eller kan der sælges grunde i oplandet som ikke er noget særligt. Hvad med erhvervs jord, eller kan vi nøjes med tomme landbrugsbygniger? - Så en opfordring til at få nogle møder på benene, rundt omkring i hele kommunen. - Det rager os alle hver eneste dag, at der er planlagt en god udvikling, det betyder på lang sigt en bedre økonomi og trivsel for alle kommunens borgere. Også alle dem, som kommer til netop fordi det bliver attraktivt at bosætte sig. Det skal ikke være kommunalbestyrelses kommuneplan, men borgernes, mener Johannes Trudslev Pedersen.