Lokalpolitik

Borgerpanel i aktion

Byråds størrelse et anliggende for Mariagerfjords borgere

Demokratiet skal bredes ud og et repræsentativt udvalg af borgere spørges til råds, inden det næste byråds størrelse sammensættes i Mariagerfjord Kommune. På bedste gallupmaner vil politikerne bede et panel på mellem 500 og 1000 fjordborgere vejlede de folkevalgte, inden man beslutter, om de nuværende 29 byrådsmedlemmer skal reduceres til 25, 21 eller - omvendt - suppleres med yderligere et par stykker. Også antallet af fagudvalg og valgsteder i kommunen vil være et oplagt tema for borgerpanelet, som enten pr. telefon eller mail giver dets mening til kende. - Jo flere opgaver, borgerne forventer, at vi skal løse, jo flere folkevalgte skal bemande holdet, siger borgmester H.C. Maarup (S). - Hvis borgerne eksempelvis forventer, at alle politikere forholder sig til, hvilken side af et fortov der først skal belægges med fliser, fortæller det os, at vi skal være meget lokalfokuseret. Hvis man omvendt mener, at den nye storkommune bedst anskues fra helikopterplan og et helhedssyn, så detaljerne overlades til forvaltningen, kan vi nøjes med færre folkevalgte hænder. Det gælder om at kende opgavens omfang. Derfor vil vi snarest bede et professionelt firma sammensætte et repræsentativt borgerpanel og udforme de spørgsmål, vi ønsker besvaret, uddyber borgmesteren. Når borgerpanelet har talt, indgår svaret i det budgetseminar, Mariagerfjord Byråd holder 16. og 17. april. Inden sommerferien beslutter man sig for Mariagerfjords nye byrådsstruktur.