Borgerpligter?

THORNING:Kære Helle Thorning. Til lykke med, at man i tv, radio og den øvrige presse har taget fat om sagen med dine lækkede skatteoplysninger. Det har vel nok givet nogle gevaldige dønninger. Men tænk på, hvordan sagen havde set ud, hvis du havde tacklet den som mange i din situation ville have gjort. Hvis du ved Skats afslutning af din skattesag havde offentliggjort alle sagens akter og sagt: "Ok, jeg har begået en fejl, og selv om sagen er forældet, så betaler jeg den manglende skat og ordner min sag med billeasing. For jeg kan som kommende statsminister ikke leve med, at der er tvivl om mine borgerpligter". Så havde du stået stærkt. Men det gjorde du ikke. Du skjulte det væsentlige. Jeg tror, at halvdelen af Danmarks befolkning, hvis den havde fået kendskab til dine skatteforhold, ville have lækket dem til pressen, og jeg synes, at hvis man finder den "skyldige", så skal man straks give ham et ridderkors. Nu kan du så sammen med din børnehaveregering fortsætte med sit misregime. Og vi kan ikke engang sige: "Gud bevare Danmark". For han vil også komme til kors.