EMNER

Borgerservice eller ...

LUKNING:Man har nu i byrådet vedtaget, at borgerservice i Hanstholm skal afvikles. Begrundelsen skulle være for få ekspeditioner, og man vil opnå en besparelse på rundt regnet 500.000 kr. Der blev så foreslået også at lukke borgerservice i Hurup, men det kunne der ikke være tale om, afstanden til Thisted var for stor, så denne service skulle der ikke røres ved. Det vil med andre ord sige, at selv om Hanstholm og Hurup evt. lå på linie rent ekpeditionsmæssigt, så tager man udgangspunkt på forskellig vis. Som overskriften antyder, borgerservice eller... borgerafvikling, som jo på sigt kan blive en realitet, og det er da muligt, at embedsmændene i Thisted Kommune har vurderet, at det var bedre at nedprioritere Hanstholm i stedet for Hurup, men et faktum er jo trods alt, at jo flere landsbytosser, der bliver indvalgt i byrådet, jo nemmere kan embedsmændene jonglere med tallene - ret eller uret! Jeg tror, det var Niels Hausgaard, der engang blev citeret for at sige: Fordi de er de fleste, så behøver de ikke at være de klogeste!