Borgerservice via computer

Afdelingerne i Farsø og Aalestrup lukker og erstattes af en info-pc.

Lokalpolitik 1. december 2007 10:36

Hvis kommunens pensionister og kontanthjælpsmodtagere fremover får brug for at få udbetalt en engangsydelse, så må de tage til Aars eller Løgstør. Borgerservice i Farsø og Aalestrup skal nemlig lukke. Det besluttede et flertal i byrådet forleden. Et enigt byråd besluttede ganske vist også, at der til gengæld skal bruges 100.000 kroner på at sætte info-computere op på bibliotekerne i Farsø og Aalestrup til erstatning for de nedlagte kontorer. Bibliotekarerne skal uddannes i at vejlede borgerne, så de selv kan klare nogle af de opgaver, som borgerservice ellers varetog. Men reelt drejer det sig om forholdsvis få sager, der kan klares via computeren. - Vi er ved at se på, hvor mange skemaer, vi kan få til at ligge på edb. Der vil være nogle skemaer, man kan udfylde på den måde, og man kan også selv gå ind elektronisk og ændre i sin forskudsopgørelse, siger Peter Barrett, leder af Borgerservice. Han erkender dog, at det måske mest er yngre mennesker, der vil vælge at benytte sig af computeren. Og alt, hvad der har at gøre med sagsbehandling, kan bibliotekarerne i hvert fald ikke tage sig af. Medarbejderne i borgerservice har faktisk ganske meget sagsbehandling. Der er sygedagpenge og aftaler om delvist raskmelding. Der er engangsydelser til folk, der får folkepension, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension, og der er medicinkort til pensionister, boligsikring og boligydelse, skat, pas og kørekort. Der er sygesikringsbeviserne og det blå sygesikringsbevis, flytteanmeldelser og udlevering af prospekter og skemaer fra teknisk forvaltning. - Vi må sætte os ned med bibliotekerne og se på, hvad vi kan bruge det IT til, siger Peter Barrett. Kommunen kan spare cirka tre millioner kroner ved at lukke borgerservice i Farsø og Aalestrup. Ni af byrådets 27 medlemmer stemte imod, mens resten, nemlig Venstre, Konservative og Borgerlisten, stemte for, da sagen skulle til afstemning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...