Borgerservicecentre, udvikling og forandringer

LÆSERBREV

BORGERSERVICE:Kommunikation, information og dialog er begreber alle kan forholde sig til når de anvendes og tages seriøse. I et læserbrev i Nordjyske d. 20. januar giver borgmester Anny Winther udtryk for at der ikke altid er sammenhæng mellem ønsket om udvikling og viljen til forandringer. Anledningen er en artikel i Nordjyske d. 18.01. vedr. beslutningen om at lukke borgerservicecentrene i Terndrup og Nørager. Først og fremmest skal det pointeres, at Landsbyrådet absolut er positivt mht. såvel udvikling som forandringer, især når der er tale om landsbyerne og det åbne land. Udviklingen af de services bogbussen fremover skal tilbyde, har bestemt også vores interesse. For at forholde sig til den slags, er det bare nødvendigt, at man er informeret. Vi finder det ejendommeligt at bruge udtrykkene udvikling og forandring ifm. denne sag, da der efter vor opfattelse er tale om afvikling og serviceforringelser. Det oplyses, at der kan spares 1 mio. Med besparelser skabes der normalt ikke udvikling. Er der set på mulighederne for at optimere/effektivisere servicecentrene? Når vi tager bladet fra munden i denne sag, er det i høj grad pga. manglende informationer Vi har forgæves søgt referater, fra diverse byrådsmøder, der bekræfter beslutningerne. Vi har talt med flere politikere. De fleste kan bekræfte beslutningen, men ingen er i stand til at pege på noget konkret mht. beslutningen, tidspunkt, byrådsreferater m.v. Spørgsmålet er stadig, hvor klart denne beslutning fremstår. Reaktioner på før nævnte artikel siger klart, at andre end Landsbyrådet savner informationer. Borgmesteren redegør i nævnte læserbrev for, hvordan og hvornår beslutningen er taget. Ligeledes redegøres der for, hvordan biblioteker og bogbus fremover, i et vist omfang, skal erstatte borgerservicecentrene. I den forbindelse må et relevant spørgsmål være: Hvor mange og hvilke landsbyer er det planen, at bogbussen fremover skal besøge? Det fremhæves, at den model, som vælges i Rebild Kommune, fungerer med stor succes i flere andre kommuner. Hvorfor så ikke informere om beslutningen og de nye tilstande i ordentlig tid? Det oplyses desuden at forslaget om at nedlægge borgerservicecentrene fremgik at høringsmaterialet til budget 2011. Det bør give stof til eftertanke at et så omfattende forslag kan forsvinde i mængden. Er høringsmaterialet godt nok? Kan det forenkles og gøres overskueligt? På Rebild Kommunes hjemmeside fremgår der intet om ændringerne ifm. åbningstider, osv. Det fremhæves endvidere, at der er ændrede åbningstider hos Borgerservicecentrene i hhv. Terndrup og Nørager pr. 1. januar 2011, men ikke en stavelse om, at de lukker d. 01. april. Det er om mindre end 2 måneder!