Lokalpolitik

Borgmester ændrer kurs i miljøsag

Borgmester H. C. Maarup fra Socialdemokraterne har ændret kurs i en sag, hvor hensynet til sårbar natur kolliderer med en kvægbondes ønske om at udvide.

Det handler om gårdejer Johnny Østergård Sørensen fra Vebbestrup, der har søgt om lov til at fordoble antallet af dyreenheder. Problemet er, at landmandens bedrift ligger tæt på en mose, der skal skånes mest muligt. Nu har et flertal i økonomiudvalget, deriblandt altså borgmesteren, anbefalet at byrådet giver Johnny Østergård Sørensen den ønskede tilladelse. Hensynet til naturen Da sagen var i byrådet i september sidste år hørte H. C. Maarup til modstanderne, der ikke ville give los. Dengang slog borgmesteren på, at han netop havde underskrevet Aalborg Commitments. Aftalen forpligter byrådet til at tage størst mulig hensyn til naturen. H. C. Maarup har imidlertid ladet sig overbevise af partifællers argumenter. Læs også NORDJYSKE Stiftstidende fredag.