Borgmester: Ærgerligt nej til Svinkløv

Miljøminister Connie Hedegaard (K) dropper areal til 30 grunde

FJERRITSLEV:Irriterende. Sådan lyder den første kommentar fra borgmester Otto Kjær Larsen (V) til oplysningen om, at miljøminister Connie Hedegaard (K), har slettet 30 grunde ved Svinkløv i det landsplandirektiv, der skal bane vej for nye fritidsboliger i det kystnære område. - Fjerritslev Kommune har endnu ikke hverken hørt eller modtaget noget officielt om miljøministerens beslutning. Men det er meget irriterende at miste de 30 grunde her i slutfasen. Skov- og Naturstyrelsen meddelte i marts, at både de 30 grunde i Svinkløv og 50 andre grunde ved Hjortdal overholder de kriterier, der er opstillet for at blive udpeget som nyt sommerhusområde. - Kommunen har lavet et godt og grundigt forarbejde, inden vi afleverede vore ønsker om nye udstykningsarealer til fritidshuse, forklarer Otto Kjær Larsen. Han er vidende om, at der både har været positive og negative udmeldinger om de valgte arealer i forbindelse med høringsfasen. Efter lange forhandlinger internt i regeringen og med Dansk Folkeparti er miljøminister Connie Hedegaard klar med den endelig plan for, hvor der kan placeres 5062 nye sommerhuse tæt på kysterne - en plan der samtidig giver mulighed for, at yderområderne kan få lov til at udpege yderligere 1500 nye sommerhusgrunde. Den ønskede udstykning er placeret syd for Svinkløv og er på 17 ha. Det ligger bag Svinkløv Plantage på kanten af den tre km brede kystnærhedszone. Den vestlige del består af et landbrugsareal, der ligger i et lukket landskabsrum omgivet af tæt beplantning. Den østlige del består af en plantage med enkelte mindre lysninger. Området er mod nord afgrænset af det eksisterende sommerhusområde, mod vest af et stort hedeområde og mod syd af åbent land.