Borgmester: Amtet må have misforstået

Henning G. Jensen fastholder sin version af miljøsag i Aalborg

Lokalpolitik 1. november 2002 07:00

AALBORG: - Jeg har overhovedet ikke misforstået noget. Tværtimod må der være noget, som amtets teknik- og miljøudvalg har misforstået. Borgmester Henning G. Jensen (S) går til modangreb på amtets teknik- og miljøforvaltning og dens politiske udvalg i spørgsmålet om byggeri på det tidligere værtsareal i Aalborg. Henning G. Jensen har tidligere udtrykt sin store undren over, hvordan amtet kan sige nej til at bygge på det tidligere værftsareal med den begrundelse, at det kan blive generet af støj og støv fra foderstoffirmaerne DLG og KFK, når amtet tidligere har givet tilladelse til at bygge en ny kommunal forvaltningsbygning i Nørresundby. Her ligger foderstoffirmaet P. P. Hedegaard lige i nærheden. Den fungerende formand for amtets teknik- og miljøudvalg, Henrik Ringbæk Madsen (S), udtalte til NORDJYSKE i går, at der er tale om to vidt forskellige sager. Han mener, at Aalborgs borgmester må have misforstået noget, når han siger, at de to sager er nøjagtig ens. - Jeg har bestemt ikke misforstået. For de to sager er direkte sammenlignelige. Men hos amtet gælder der åbenbart andre regler syd for fjorden end nordenfjords, hvor der godt måtte bygges i nærheden af foderstoffirmaet, konstaterer Henning G. Jensen. Henrik Ringbæk Madsen begrundede forskellen på de to sager med, at kommunen som bygherre og P. P. Hedegaard er blevet enige om, at foderstoffirmaet flytter nogle støvende aktiviteter længere vestpå, som risikoen for gener mindskes. - Der var udelukkende tale om at flytte losningen af sten og skærver på havneområdet, og det har intet med P. P. Hedegaard at gøre. Selve foderstoffirmaets produktion er der overhovedet ikke ændret ved. Dette ved jeg helt præcist som formand for havneudvalget, bemærker Henning G. Jensen. Borgmesterens version bekræftes hundrede procent af teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF), der også ryster på hovedet over amtets opførsel i sagen. - Hvis DLG og KFK holder de gældende miljøregler og dermed udgør en risiko med hensyn til støv og støj, må der jo eksistere en tilstandsrapport, som dokumenterer, at det forholder sig sådan. Den rapport kunne jeg godt tænke mig at se, hvis den overhovedet eksisterer, siger borgmesteren.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...