Lokalpolitik

Borgmester beskyldt for at trække sag i langdrag

SÆBY:Sagen om genbrugspladsen iSæby blev sat på byrådets dagsorden efter krav fra Søren Voss Jensen (T) - for at få truffet en afgørelse. -Man har bevidst og af uvisse grunde forsøgt at trække sagen i langdrag, sagde Søren Voss Jensen.Den er efter min mening blev forkludret af borgmesteren, der har har hængt teknisk udvalg ud for netop at forkludre sagen. Men der er vel sjældent set et så detaljeret bilagsmateriale til en sag som her - et fin og gedigent arbejde fra forvaltningen. -Det er, fortsatte han, dårligt lederskab at hænge personalet ud - i særdeles når der ikke foreligger en begrundelse. Det ville aldrig forekomme i erhvervslivet. Søren Voss tilføjede: -Der er ikke kommet nyt i sagen, efter at den har været lagt på is. Men det er trods alt glædeligt, at borgmesteren i pressen har giver udtalt, at "pladsen bliver hvor den er". Han sluttede sit indlæg med at anbefale, at genbrugspladsen ikke. Det fulgte et flertal, da sagen efter hans ønske kom til afstemning. Venstres gruppeformand,Hans JørgenKaptain, betegnede Søren Voss Jensens kritik af borgmesteren som helt urimelig.