Borgmester: Dynamo lyste klart og tydeligt

Der var ros til både flygtninge og virksomheder, da projekt Dynamo holdt afslutningsreception

Lokalpolitik 27. februar 2003 07:00

BRØNDERSLEV: En snes mennesker var mødt op i rådhusets kantine, da der i går blev afholdt reception i anledning af projekt Dynamos afslutning. Projektet, der har været med til at skaffe fast arbejde til flere flygtninge, blev betegnet som en succes af borgmester Jens Arne Hedegaard (V). Han roste projektet for at være et godt eksempel på, hvad der kan komme ud af et fornuftigt samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder. - I gamle dage skulle man træde godt i pedalerne for at få drejet dynamoen rundt, men så lyste cykellygterne også klart og tydeligt, sagde Jens Arne Hedegaard. Det har været på samme måde med projekt Dynamo. Han henviste til, at der også i forhold til projektet er brugt mange kræfter på at få det op at stå, men resultatet er blevet vellykket. Borgmesteren havde især ros til flygtningene, som han kaldte rollemodeller for andre i en lignende situation. - I turde gribe chancen, da den var der, sagde han. Projekt Dynamo, der startede sidste år, havde til formål at integrere flygtninge og indvandrer på arbejdsmarkedet i Brønderslev. I alt 11 begyndte på projektet, og de var alle langtidsledige indvandrere på kontanthjælp. I dag er i alt seks af dem i job eller jobtræning med eller uden støtte. Tre er flyttet fra Brønderslev Kommune og to mangler at få afklaret deres situation. Integrationsleder Hans Jørgen Vakili Jensen havde også ros til flygtningene for at tage springet. Han oplever, at flygtningene er stolte over at være i arbejde. - Det er ikke bare et arbejde, men også det at have arbejdstøj på, når de handler ude i byen, der er vigtigt for flygtningene og den måde folk opfatter dem på. Om projektet har været en succes er svært at sige, fastslog han, for det afhænger af, hvad en succes er. - Hvis det er et spørgsmål om, at flygtningenes børn ser deres forældre gå på arbejde ligesom de andre børns forældre, så er det en succes, men hvis arbejdsmarkedet skal afspejle samfundets sammensætning er der et stykke vej endnu, forklarede han. Hans Jørgen Vakili Jensen fremhævede også i høj grad virksomhederne for deres del i integrationen. - Selv om Brønderslev er godt med, så er det ikke stat og kommune, der har taget det største skridt. Det er virksomhederne. De var i gang længe før det offentlige, mente han. Ifølge integrationslederen har virksomhederne nogle kriterier for at tage arbejdskraft ind. De skal bruge folk, der er stabile og kan fungere på arbejdspladsen, men det er ikke nødvendigvis så vigtigt, at folk taler perfekt dansk. - På en virksomhed kan man godt få arbejde, selv om man "kun" taler flydende engelsk. På virksomhederne ser man ikke nogen grund til at gøre folk til specielle mennesker, sagde Hans Jørgen Vakili Jensen. Han forklarer i øvrigt, at projekt Dynamo slutter, fordi det ikke kan lade sig gøre at finde nok folk til endnu en gang at lave det og søge om den støtte, det har fået fra EU.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...