Lokalpolitik

Borgmester fornemmer flertal for ny vej

Der går mindst fire år, før ny strækning til City Syd er klar til brug

AALBORG:Vejen kommer, men tiden går, inden al planlægning og asfalt er kommet på plads. På baggrund af disse timers forhandlinger om Aalborg Kommunes budget er borgmester Henning G. Jensen (S) optimistisk, når det gælder anlæg af Ny Dallvej samt tilkobling på motorvejen som en ny forbindelse til City Syd. Men næstformand for teknisk udvalg, Kristian Schnoor (S), oplyser, at det vil tage fire år, før biler og kunder kan benytte den nye vej. - Jeg fornemmer, at der i byrådet er bred enighed om, at vi skal have den vej, og vi skal have den hurtigst muligt, siger Henning G. Jensen. Men Vejdirektoratet har også noget at sige i denne sag, påpeger han. Det er nemlig Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for motorvejen og skal derfor sige god for tilkobling af nye veje til motorvejen. Det vil også kræve en VVM-redegørelse, og så er det, at tiden begynder at tikke af sted. En sådan VVM-redegørelse vil nemlig tage 70 uger - altså et år, fire måneder og to uger - før den er gennemført. Derefter komme selve anlægsarbejdet. Tidsrammen for hele processen er otte år, men arbejdet kan speedes op og gøres en hel del hurtigere. - Men det vil tage i hvert fald fire år, før de nye vejanlæg er klar, siger Kristian Schnoor. Og det er for sent til at løse de tunge trafikale problemer, som både Bo Kold Søndergaard, chef for Aalborg Storcenter, og Lars Bach Nielsen, formand for City Syd Foreningen, frygter, dukker op inden for et til to år. Men det er der ikke så meget at gøre ved. - Det vil være håbløst at lave en midlertidig løsning, og det vil være spild af gode penge, siger Kristian Schnoor. Derfor ser han ingen anden løsning end, at trafikanterne må vænne sig til, at der kan være kødannelser bestemte steder og på bestemte tidspunkter i Aalborg. - Og med den udvikling, der er i privatbilismen, kan problemerne i fremtiden sprede sig til flere steder end i dag, siger Kristian Schnoor og tilføjer at IKEAs ankomst også vil kræve ændringer i infrastrukturen i selve City Syd området. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V).