Lokalpolitik

Borgmester frikender 1945

- Ingen grund til at antage, at beboerne ikke fik tilstrækkelig information om helhedsplanen for Hånbæk

FREDERIKSHAVN:Beboerdemokratiet blev ikke trådt under fode og der blev ikke fejlet under opgørelsen af afstemningen, da "Hånbæks skæbne" blev afgjort på et ekstraordinært afdelingsmøde 13. november 2003. Det er den korte version af borgmester Erik Sørensen svar til Heinz Ording, Højrupsvej 96. Ording er kritisk over måden, Boligforeningen af 1945 indkaldte til mødet på og mener at "45 svigtede sin informationspligt forud for den vigtige beslutning. Beboerne fik ifølge Ording ikke tilsendt nogen form for baggrundsmateriale og skulle i løbet af mødet tage stilling til problemer, som boligforeningens ledelse havde arbejdet med i tre år. Desuden mener Heinz Ording, at afstemningsresultatet - 259 svarende til 82,5 procent stemte ja - er tolket ulovligt, og at der derfor burde være indkaldt til en urafstemning. Kritik afvist Men der er ikke grund til at antage, at der ikke blev tilstrækkeligt informeret, svarede borgmesteren. De planlagte tiltag og konsekvenserne af helhedsplanen var beskrevet i indkaldelsen til mødet, der blev udsendt 27. oktober. Byrådet, der er tilsynsmyndighed, har ikke mulighed for at stille krav til omfanget af bilagsmateriale. Det er alene op til boligforeningen at skønne, hvor meget der skal udsendes på papir, men på mødet blev planen gennemgået og der var lejlighed for at stille spørgsmål. Afstemningen blev afgjort ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende og der blev ikke rejst forslag om urafstemning. Stort lejetab Ifølge Boligforeningen af 1945 var der pr. 1. december i år 111 lejligheder i lejetab plus 20 opsagte lejligheder for lejernes regning. Når renoveringsprojektet igangsættes, skal der bruges 72 lejligheder til genhusning. Lejetabet har udviklet sig fra 41.000 kroner i 1998 til lidt over tre millioner kroner i 2003. Kommunen har givet tilsagn om 2,5 mio. kr. i kapitaltilførsel, som først og fremmest skal bruges til at holde huslejen nede for at undgå yderligere fraflytning og dermed lejetab. Knud Wilson (DF) var ikke imponeret over borgmesterens redegørelse: - Det er en alvorlig sag og beboerdemokratiet er bestemt ikke noget at prale af. Der er mange løse ender og det er meningsløst at henvise til beboerdemokratiet. Byrådet har ikke levet op til sin tilsynspligt, mente Wilson.