Lokalpolitik

Borgmester: - Fusion en god løsning for rideklub

I de nu drop­pe­de pla­ner skul­le det nye ri­de­cen­ter i Nør­ag­er by have være etab­le­ret på et kom­mu­nalt are­al mel­lem Nør­ag­er Skov og bør­ne­ha­ven Regn­bu­en langs Sortebakken. AR­KIV­FO­TO: LARS PAU­LI

I de nu drop­pe­de pla­ner skul­le det nye ri­de­cen­ter i Nør­ag­er by have være etab­le­ret på et kom­mu­nalt are­al mel­lem Nør­ag­er Skov og bør­ne­ha­ven Regn­bu­en langs Sortebakken. AR­KIV­FO­TO: LARS PAU­LI

NØRAGER:At Nørager Sportsrideklub har helt opgivet at bygge et helt nyt stort ridecenter i den sydlige udkant af Nørager by og i stedet har valgt at fusionere med Ryttergården i Ravnkilde kommer ikke som en stor overraskelse for borgmester Poul Larsen (K). - Vi har i kommunen nemlig længe vidst, at rideklubbens bestyrelsen tvivlede på om de var i stand til at løfte opgaven med at realiserede det store byggeprojekt. At de nu har valgt en fusion synes jeg derfor er en god udgang på projektet, pointerer Poul Larsen og tilføjer: - På den måde kommer de som en samlet rideklub fremover til at stå stærk og bæredygtig i denne geografiske del af den nye Rebild Kommune. Kommunalpolitikerne har ellers i foråret været velvillige til at overdrage et egnet kommunalt grønt areal på 5,8 hektar gratis som ramme for sportsrideklubbens byggeprojekt, hvis den som dengang ønsket besluttede at etablere sig i Nørager by. Arealet ligger på Sortebakken mellem Nørager ny skov og børnehaven Regnbuen. - Efter fusionen beholder kommunen arealet til eventuelle nye projekter. Det er jo ikke første gang der har været planer om at etablere fritidsaktiviteter på stedet. For 10 år siden var der første gang planer om et stort fælles natur- og fritidscenter uden at det dengang lykkedes at realisere dem, erindrer Poul Larsen.