Lokalpolitik

Borgmester: Hvem er ført bag lyset?

På 4 møder - to i økonomiudvalget og to i kommunalbestyrelsen - er det dels ved den administrative gennemgang og dels ved den politiske debat gjort klart, at de nye boliger, som forhåbentlig snart skyder op i Tranum, er uden bopælspligt. Det samme gælder i øvrigt for alle andre huse i Brovst Kommunes byområder. Den naturlige konsekvens heraf er naturligvis, at de nye boliger i Tranum - i øvrigt ligesom alle øvrige boliger i byområderne i Brovst Kommune kan bruges som fritidshuse. Hvis Erling Jacobsen ikke er bekendt med noget så elementært efter 19 år i Kommunalbestyrelsen - ja, så er der måske alligevel nogle der er ført bag lyset - nemlig vælgerne. Og hvad med avisens læsere ? Den konkrete markedsføring har nok været lige kreativ nok - det er erkendt fra initiativtagernes side - og det rettes der op på. Så skulle man tro den historie var skrevet - men nej. Her i H.C. Andersen-året må vi sande, at eventyret om fjeren, der blev til fem høns, stadig har relevans - og det er ganske vist ! S for eller imod? I øvrigt er det svært at blive klog på om Socialdemokraterne har stemt for eller imod at give et løft til Tranum by via den netop vedtagne lokalplan. Den ene dag er man imod - den næste dag er man nærmest for - og nu er man vist nærmest imod igen. Succes for planerne for Fosdalbakken vil under alle omstændigheder have en positiv afsmitning - ikke bare på Tranum by - men for hele vores område. Og som jeg sagde under byrådsmødet - så kan man udmærket godt tænke sig, at en del af de nye boliger fra starten vil blive anvendt som fritidshuse og andre som helårsboliger. Med tiden vil alle sandsynligvis blive helårsboliger, og måske tilsluttet den kollektive varmeforsyning i Tranum via en hvervekam-pagne med et sikkert grundlag på 40 - 50 nye forbrugere. Jeg synes vi i fællesskab skal glæde os over alle de positive ting, som foregår rundt i hele vores Kommune i disse år. Tidligere havde vi også mange planer og gode intentioner - nu er vi kommet et skridt videre - for nu gennemfører vi dem.