Redningsvæsen

Borgmester: - Ikke råd til nye brandbiler

Afviser at bruge millioner til nye udrykningskøretøjer

Byens brandvæsen har ni køretøjer, som ikke kan overholde kravene til miljøzonen. Men der står ikke nyt materiel på indkøbslisten hos borgmester Henning G. Jensen. Arkivfoto: Henrik Bo

Byens brandvæsen har ni køretøjer, som ikke kan overholde kravene til miljøzonen. Men der står ikke nyt materiel på indkøbslisten hos borgmester Henning G. Jensen. Arkivfoto: Henrik Bo

Aalborg har ikke råd til skifte brandbiler ud for et stort millionbeløb. Det fastslår borgmester Henning G. Jensen (S), som er politisk chef for Beredskabscenter Aalborg. Centret har ni brandkøretøjer, som ikke er godkendt til at køre i den ny miljøzone, der blev indført mandag. Zonen omkranser midtbyen og skal forhindre miljøfarlig udstødning fra tunge køretøjer over 3,5 tons. Løsningen er enten at få dispensation fra reglerne om partikelfilter eller at købe nye køretøjer med mindre forurenende dieselmotorer. En regning på mindst 35 mio. kroner, vurderer centret. Den regning vil borgmesteren ikke udskrive til Aalborgs borgere. - Jeg kunne ikke drømme om at bruge så mange penge på biler og skære ned andre steder i kommunen, når størstedelen af kørslen foregår uden for miljøzonen, siger Henning G. Jensen, som mener, at brandslukning er omfattet af force majeure. Altså en hændelse, som ikke er til at forudsige, og som frigør for ansvar. Ligesom beredskabschef Jørgen Pedersen vægter borgmesteren det sikkerhedsmæssige aspekt. Beredskabscentret søger om dispensation med den begrundelse, at partikelfiltrene udgør en risikofaktor. Brandbilerne kører kun korte ture, og et koldt filter kan slå fra og give motorstop. Med risiko for, at en drejestige går i stå, eller pumpen til en røgdykker sætter ud. Men i Miljøstyrelsen er der ingen tvivl. Også brandkøretøjerne i Aalborg skal overholde kravene til miljøzonen. Der gælder ingen undtagelse, og brandvæsenet skal kun gøre sig håb om at få fristforlængelse til at montere partikelfiltre på de køretøjer, der forurener for meget. Endnu er der ikke kommet en klar udmelding fra politiet, hvad det koster ulovligt at køre ind i miljøzonen, men netop Aalborg Kommune har opfordret til, at bøden skal være klækkelig. Aalborg er den anden kommune i landet efter København til at indføre miljøzone, og senere følger Århus og Odense.