Lokalpolitik

Borgmester imødekommer kritik fra byrådsmedlemmer

Næste år skal der være bedre dialog om budgetudkast

AALBORG:Borgmester Henning G. Jensen (S) og magistraten har været udsat for hård kritik i forbindelse med drøftelser om næste års budget i Aalborg Kommune. Nogle byrådsmedlemmerne har beskyldt rådmænd og borgmester for ikke at give dem informationer nok om næste års budget, og nu erkender Henning G. Jensen, at den valgte budgetprocedure ikke har været god nok, og at den skal laves om til næste år. - Vi skal forsøge at gøre det bedre næste år. Det er var ikke et godt møde, vi havde, da vi i forrige uge holdt et orienteringsmøde for byrådet om budgettet. Vi havde en dialog, som ikke faldt så heldigt ud. Men det er ikke helt fair bare at give mig og magistraten skylden, siger Henning G. Jensen. - Vi skal forsøge at lave en mere tilfredsstillende metode næste år, men det bliver svært at tilfredsstille alle, og den procedure, vi har brugt i år, er blevet vedtaget af byrådet. Men nu skal vi forsøge at finde frem til en anden måde at gøre tingene på, tilføjer borgmesteren. Han glæder sig over, at stemningen var god, da byrådsmedlemmerne torsdag diskuterede budgettet igen. - Det var et godt og konstruktivt møde, og der var en god stemning. Henning G. Jensen slår fast, at han altid forsøger at lægge op til en god tone og skabe et godt samarbejde, når byrådsmedlemmerne debatterer. - Jeg ved godt, at jeg har et heftigt temperament, og at min tålmodighed somme tider kunne være lidt bedre. Alle har gode og dårlige sider, og det har jeg også, siger Henning G. Jensen, der opfordrer sine kolleger i byrådet til at undgå mudderkastning, når der er sager, de ikke er enige om. I forbindelse med kritikken om budgetproceduren kunne medlemmerne have ordnet sagen internt ved at sige tingene direkte til hinanden frem for at lufte utilfredsheden i medierne. Normalt refererer byrådspolitikere ikke, hvad de andre har sagt på et lukket møde, påpeger Henning G. Jensen, der stadig håber på et bredt forlig om budgettet for 2005.