Borgmester kan tage toget til fodbold

Nærbanestationen i vestbyen ud til offentlig høring

VESTBYEN:Når AaB spiller sin første hjemmekamp på Aalborg Stadion i 2004, kan den fodboldglade borgmester Henning G. Jensen (S) tage toget til kampen. Det kræver bare to små raske gåture. Henning G. Jensen bor blot et par hundrede meter fra den nye nærbanestation, der er ved at blive bygget i Lindholm. Derfor vil det være nærliggende for ham at tage toget til fodbold, for der skal også opføres en nærbanestation i Aalborg vestby cirka en halv kilometer fra stadion. Ifølge tidsplanen skal nærbanestationen i Lindholm åbne allerede om et par måneder, og så kan borgmesteren for den sags skyld køre i tog hjemmefra direkte til København. Stationen i vestbyen ventes færdig ved årsskiftet 2003-2004. Men inden anlægsarbejdet kan gå i gang, skal der vedtages en lokalplan. En plan, som byrådet netop har sendt ud til offentlig høring. Vestbyens nærbanestation kommer til at ligge mellem Kastetvej og Strandvejen, fordi det ligger centralt i forhold til bolig- og erhvervsområderne samt de mange uddannelsesinstitutioner i bydelen. Desuden er der en god kontakt til det overordnede trafiknet både for gående, cyklende og for af- og påstigning af passagerer, der kommer til stationen i bil. Oprindeligt var der tanken, at nærbanestationen skulle ligge mellem Strandvejen og fjorden. Men den nuværende placering er mere central. Prisen for nærbanestationen i vestbyen er skønnet til at blive 2,5 millioner kroner inklusiv projektering. Ialt bliver der fem nærbanestationer i og omkring Aalborg. Udover Lindholm og vestbyen er det Skalborg, Svenstrup og Skørping. På byrådsmødet, hvor lokalplanen for nærbanestationen i vestbyen blev sendt ud til til offentlig høring, udtrykte teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) håb om, at regeringen holder sit løfte og forlænger nærbanen til Brønderslev og Hjørring. Derimod ser han ikke nogen mening med at etablere nærbane til lufthavnen, sådan som der også har været snak om.