Lokalpolitik

Borgmester: Kommunebudgettet holder

Bent Sørensen (S) lader sig ikke ryste af udsigten til et merforbrug på 2,2 millioner kroner

HALS:- Det ser rimeligt ud, og det her er et udtryk for, at vi overholder budgettet. Sådan siger borgmester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen (S), efter at økonomiudvalget har set nærmere på den kommunale økonomi efter årets første fire måneder. Bent Sørensen bemærker i den forbindelse, at der p.t. er udsigt til et merforbrug på 2,2 mio. kr. på den kommunale driftsside. - Men 2,2 mio. kr. er ikke meget, og det plejer hvert år at blive forbedret i årets løb, så det er ikke noget, der giver bekymringer, siger borg-mesteren, der heller ikke holdes vågen om natten med udsigten til, at der på området for såkaldte finansielle poster er udsigt til et underskud på 3,1 mio. kr. - primært fordi der i forlængelse af budgetlægningen for 2004 er blevet givet tillægsbevillinger for tilsammen 3,3 mio. kr. - Men det er jo ikke et udtryk for, at økonomien vakler. Det er bare noget, der har vist sig at være behov for, siger Bent Sørensen. Han kan i øvrigt i forbindelse med budgetopfølgningen efter årets første fire måneder glæde sig over, at han i økonomiudvalget sidder med i ét af årets ”dukse-udvalg”. I økonomiudvalget er der således p.t. ikke udsigt til, at udvalgets driftsbudget for 2004 vil blive overskredet, og det er i dette udvalg kun det førnævnte underskud på finansielle poster, der trækker det samlede økonomi-billede i den forkerte retning. Kan Bent Sørensen & Co. i økonomiudvalget over for byrådskollegerne prale med, at de i dette udvalg godt kan styre driftsudgifterne, så er det samme tilfældet for formand Johannes Elsnab (V) og kollegerne i teknisk udvalg. Heller ikke her er der nemlig p.t. udsigt til en overskridelse af driftsbudgettet. Helt det samme kan de ikke melde fra kulturudvalget, hvor formand Sørn Nordhald (S) & Co. ellers i en årrække har kunnet bryste sig af, at tiden med kæmpe-overskridelser i kulturudvalget var historie. Her er der således p.t. udsigt til, at driftsbudgettet ved årets udgang vil være overskredet med 402.500 kr. Dette er dog mindre end en fjerdedel af, hvad formand Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) og kollegerne i socialudvalget i øjeblikket har at se frem til driftssiden. Herfra lyder meldingen nemlig, at udvalget ser ud til at skulle gå ud af 2004 med et merforbrug på 1,799 mio. kr.