Lokalpolitik

Borgmester kræver løsning i ambulancesagen

AALESTRUP:Kampen for at skabe størst mulig tryghed for befolkningen i Aalestrup fortsætter, selv om ambulanceberedskabet på Falck-stationen i Aalestrup har fået sin endelige dødsdom. Situationen blev yderligere tilspidset, da Nordjyllands Amt onsdag offentliggjorde beslutningen om at lukke tre stationer - herunder Farsø. Det fik borgmester Rigmor Sandborg til at fremsende endnu en skrivelse til amtsborgmesteren i Viborg, Bent Hansen (S). Heri indgår en kraftig opfordring til at tage kontakt til kollegaen Orla Hav i Nordjylland. - Vi skal have fundet en koordineret løsning på tværs af amtsgrænsen. Alt andet finder jeg helt uacceptabelt, understreger Rigmor Sandborg. Rigmor Sandborg deltog i møde med Viborg Amts sundhedsudvalg før jul. Allerede dengang gjorde hun opmærksom på, at de to amter måtte se sagen i et større perspektiv, og at det på sigt var hensigtsmæssigt med en større station, tæt på hovedvejen. - Vi har forgæves forsøgt at forklare politikerne, at Aalestrup kommer til at fremstå som et isoleret yderområde, især hvis en af de nordlige nabostationer måtte lukket. Det er så sket nu, og derfor bør amterne samarbejde, så vi kan få bedst mulig service og dermed få skabt tryghed hos vore borgere, slutter borgmesteren. Befolkningen i Aalestrup Kommune greb allerede i slutningen af november til en storstilet underskriftsindsamling. Omkring 5500 satte deres underskrifter til gavn for sagen, og sedlerne blev afleveret til sundhedsudvalgsformand Aage Koch-Jensen (C) på et borgermøde på Aalestrup Skole.

Forsiden