Lokalpolitik

Borgmester lagde navn til svinget iNørresundby

NØRRESUNDBY:"Afkørsel 22, motorvejvej E45". Det er den officielle betegnelse på alle vejkort, men i folkemunde hedder det bare "borgmestersvinget" - tilkørslen til Nørresundby Centrum ved Limfjordstunnelen. Men hvorfor hedder det egentlig sådan? Ophavsmanden er Robert Christiansen, som før kommunesammenlægningen i 1970 var socialdemokratisk borgmester i Nørresundby. Og en stærk lokalpatriot. Da Limfjordstunnelen skulle projekteres i midten af 60'erne stod borgmesteren hårdt på, at der også skulle være en forbindelse til og fra det centrale Nørresundby. Ellers skulle trafikken omkring Sundsholmen. - Det er rigtigt, at det var borgmesterens inderlige ønske, at der blev lavet en forbindelse til Nørresundby centrum, men det passer ikke, når onde tunger siger, at Robert Christiansen gjorde det for at sikre, at selv kunne komme hurtigt til og fra Nørresundby efter sammenlægningen med Aalborg Kommune, siger Svend Andersen, der var kommunaldirektør i Nørresundby Kommune. Robert Christiansen havde i forvejen ganske kort vej til nabobyen på den anden side af fjorden. Grundlæggeren af Nørresundby Boligselskab boede nemlig i Østergade ganske tæt på Limfjordsbroen. - Men borgmesteren var Nørresundbys mand og talte sundbynitternes sag, og så kan det da godt være, at der ikke har vist sig at være det store behov for den, men dem der kører den vej, har jo glæde af den, siger Svend Andersen med smil i stemmen. Vejdirektoratets målinger viser, at afkørslen har en årsdøgntrafik på 1500 køretøjer, mens det tilsvarende tal for Limfjordstunnelen er knap 60.000 bilister. Men der er forventning om, at trafikken til og fra Nørresunby centrum stiger i de kommende år i takt med at gamle industrier er forsvundet og nye boliger skyder op. Blandt andet er der planer for udvikling af Stigsborg-kvarteret ved det gamle Kemira-område.