Lokalpolitik

Borgmester på glatis

JOBCENTER:”Forbavselse” og ”Det kan da ikke passe”, var det der smuttede forbi min nethinde, da den kommende borgmester for Brønderslev-Dronninglund Kommune, Mikael Klitgaard (V) på det seneste møde i det kommende byråd, ikke ville behandle Jobcentrets fysiske placering. Han fik punktet trukket med én stemme, efter han havde gjort SF’s Henning Jørgensen inhabil ved at blande BUC ind i punktet. Og kort efter forlod to venstrefolk mødet. Denne sag er et tydeligt eksempel på, hvor ussel politik kan være, når man ikke tør tage et ansvar. Én person har formået at få borgmesteren på så meget glatis, at selv Bambi ville blegne. I Beskæftigelsesudvalget var der 100 pct. opbakning til at Jobcentret skulle placeres i den gamle Landbo Nord bygning. Ligeledes i Økonomiudvalget - bortset fra én person. Jobcentret skal fungere den 2. januar 2007 - det har regeringen besluttet. Hvordan det lige kan lade sig gøre, ved jeg ikke, for sagen skal behandles den 14. december igen, og så er der jo jul. Hvor er hensynet til Jobcentrets ca. 60 medarbejdere og ledelse, for de er totalt forvirret og frustreret, og det kan jeg godt forstå. Hvor skal ledige borgere - både forsikrede og ikke forsikrede - finde den ene indgang til arbejdsmarkedet, som Jobcentret skal være? Hvor er hensynet til de mange virksomheder som råber efter kvalificeret arbejdskraft? Ja, listen af spørgsmål er lang. Jeg vil vide, om det er rent spil der foregår, og derfor har jeg bedt om svar på følgende inden sagen behandles igen: 1. Hvem ejer / har økonomisk interesse i det nuværende arbejdsmarkedscenter. 2. Hvilken rolle har BUC i forhold til sagen. BUC er jo ikke med i Jobcentret, og borgmesteren gjorde lederen af BUC, byrådsmedlem, Henning Jørgensen (SF) inhabil. 3. Hvad er de økonomiske konsekvenser i forhold til den stoppede opbygning i Landbo Nord bygningen, hvad er aftalt med håndværkerne, og hvem udfører arbejdet. 4. De økonomiske konsekvenser - både her og nu og årlige - hvis det kommende byråds flertal på mødet den 14. december stemmer Jobcentret ud på det nuværende arbejdsmarkedscenter. 5. Hvad er plan B, hvis ikke Jobcentret kan åbne 2. januar 2007? 6. Hvordan er reglerne for hvilke opgaver et byrådsmedlem med selvstændig virksomhed må / kan udføre for kommunen? Det kommende byråd traf i enighed en beslutning om, at kommunaldirektøren og ledelsen skulle bruge alle de bygninger både Brønderslev og Dronninglund kommuner havde råderet over, på bedst muligt og rationel måde, og jeg har fuldt ud tillid til, at alt er godt gennemarbejdet. Så er det altså efter min mening den beslutning der er gældende, ellers er der da et eller andet helt galt.