Hospitaler

Borgmester på jagt efter bagermester

VENDSYSSEL:Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft, (SF), er noget overrasket over, at Frederikshavns borgmester Erik Sørensen (S) nu har fundet en ny bagermester til rævekagerne til forslaget om sygehusstrukturen i Vendsyssel. Ifølge borgmester Erik Sørensen er kagerne nu blevet bagt på rådhuset i Hirtshals af medlem af amtets sundhedsudvalg og borgmester i Hirtshals, Knud Størup (UP). På et borgermøde i Frederikshavn 5. september var det Karl Bornhøft, der blev udråbt til bagermester. Borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn, mener, at planerne om at fjerne specialerne og det akutte beredskab fra Frederikshavn-Skagen Sygehus er udtryk for en kynisk magtkamp. Han beskylder Knud Størup for at stå bag planerne med det formål at få Hjørring-Brønderslev Sygehus til at vokse, mens Frederikshavn-Skagen Sygehus dør ud. - Det er mig, der har skrevet forslaget. Det er min opgave som formand for sundhedsudvalget, ligesom det er min opgave at finde frem til et forslag, som kan samle politisk flertal, understreger Karl Bornhøft. For forslaget er der i sundhedsudvalget et flertal på seks ud af ni medlemmer. - Jeg er træt af at høre på udmeldinger fra borgmestre og folketingsmedlemmer, der kritiserer alt, hvad der foregår indenfor amtet, mens de selv sidder og foretager sig det samme indenfor egne områder af nøjagtig de samme grunde. For mig ser det ud som et banalt forsøg på at flytte opmærksomheden fra det, de selv gør, siger Karl Bornhøft. - Vi forsøger at gøre det bedste indenfor de snævrere rammer, vi har. Og i stedet for at diskutere personer synes jeg, det er mere interessant at drøfte indhold. Ved at slå ressourserne i Hjørring og Frederikshavn sammen har vi mulighed for at give Vendsyssel et sygehustilbud på centralsygehusniveau i et forsøg på ikke at give det hele til Aalborg. Vi føler selv, at vi har taget fat ved nældens rod i stedet for bare at lave lappeløsninger. Der har altid været kamp mellem Hjørring og Frederikshavn. Den holder vi os ude af og ser på helheden, siger Karl Bornhøft. Vittighed Borgmester Knud Størup, Hirtshals, betragter udmeldingen fra Erik Sørensen som en vittighed. - Jeg udgør én stemme ud af amtsrådets 31. Og at udpege mig til at være enerådig og bestemmende på et af de vigtigste områder - sygehussektoren - er noget af et postulat, siger Knud Størup. For mig har det ene og alene været et spørgsmål om at servicere borgerne bedst muligt. Det gør man for mig at se ved at udnytte såvel faglige som fysiske rammer optimalt. Jeg synes, det er noget af en eftertackling, borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn, nu kommer med. Den burde have været afleveret noget tidligere, siger Knud Størup. - Jeg er sikker på, at hvis forslaget vedtages, vil borgerne i Frederikshavn ikke komme til at mærke nogen ændring.