Borgmester på tur til plejehjem

VALG:27. september kunne jeg læse i NORDJYSKE, at Hirtshals borgmester nu vil besøge flere plejehjem i den kommende storkommune. Knud Størup vil som borgmesterkandidat for borgerlisterne orientere de ældre om sit syn på ældrepolitik. 28. september læste jeg et læserbrev i NORDJYSKE, skrevet af formanden for Ældre Sagen i Hirtshals Kommune, Erik Borup Madsen. Her kritiserer han byrådet som for nylig har behandlet en sag angående fastsættelse af husleje på ældrecentrene, som han mener er alt for høje, og de ældre kan dårligt betale prisen. Borup Madsen rejste spørgsmålet i spørgetiden på eet afholdt byrådsmøde. Idet han havde erfaret at ældrerådet ikke var blevet hørt i sagen, selv o m der er en lov som siger, at rådet skal høres i sådanne sager. Borgmesteren vidste øjensynligt ikke om rådet skulle høres. Der er sikkert mange, der forventer, at Knud Størup vil fortælle mere om denne sag, når han går på stemmefiskeri på vore plejehjem.