Hospitaler

Borgmester presser på for en hurtig afklaring SUNDHEDSHUS: Ønsker udsættelse af sygehusets lukning og hurtig deadline for beslutning om sundhedshus

BROVST:Udsættelse af Brovst Sygehus’ lukning længst mulig - og hurtigst mulig deadline for projekt sundhedshus. De to synspunkter har borgmester Mogens Gade (V) fremført på et møde med regionsrådets formand Orla Hav (S) og regionens direktør Per Okkels. - Af hensyn til personalet på sygehuset er det vigtigt, at vi får en hurtig afklaring på, om der bliver et sundhedshus, så de kan vide, om der er noget at blive efter. Og det er vigtigt, at sygehuset ikke lukker for tidligt, så der bliver et tomrum, pointerer Mogens Gade. - Vi vil gerne have sygehusets lukning udsat til efter nytår, men det er nok ikke muligt, tilføjer borgmesteren. Der sker nok senest til nytår. Mogens Gade mener derimod at have fundet forståelse for, at undersøgelsesarbejdet og forhandlingerne om et sundhedshus vil blive indledt inden sommerferien. Et arbejde, der skal foregå i samarbejde mellem kommunen og regionen, og som Mogens Gade mener vil kunne være færdigt i løbet af efteråret. Det er også understreget over for regionen, at der ikke på forhånd skal tages noget ud af det forslag, Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet til et sundhedshus i sygehusets bygninger. Der er lagt mange kræfter i projektet, og Mogens Gade betegner det som et særdeles professionelt stykke arbejde. Kommunens tidligere ældrechef og socialchef, Malene Frydendal, der nu er seniorkonsulent i rådgivningsfirmaet Incitare i Odense, har været inddraget i arbejdet, bl.a. fordi hun har stort lokalkendskab, og desuden har politikere, kommunale chefer og medarbejdere samt praktiserende læger, terapeuter og sygehusets støtteforening været med i arbejdet. Mogens Gades synspunkter om sundhedshusplanerne blev fremført på det kvartårlige møde, som regionens 11 borgmestre har med regionens formand og direktør.

Forsiden