Lokalpolitik

Borgmester: Procedure skal strammes op nu

REBILD:Den senere tids omtale i medierne af flere klager over den kommunale rottebekæmpelse i Rebild Kommune får nu borgmester Anny Winther (V) til at reagere. - Vi har aldrig tidligere modtaget klager fra borgere, og at to pludselig klager inden for sammen uge viser, at der er et behov for at stramme op på vores nuværende procedurer på området, påpeger Anny Winther. Hun har allerede iværksat en nærmere undersøgelse af den nuværende sagsgang i Borgerservice på rådhuset. Forståelse for kritik i breve Hun forstår godt med henvisning til de to breve, som gårdejer Ove Krabsen i Terndrup har stilet til hende personligt, at han føler at have modtaget en dårlig behandling i kommunens Borgerservice ved sine gentagne henvendelser. - Det værste er jo at blive beskyldt for noget, som man ikke har gjort. Ved rotteplagede borgeres henvendelser i Borgerservice bliver der udfyldt en blanket, som afleveres til rottefængeren. Den returnerer han så efter at have løst problemet til Borgerservice, hvorefter den konkrete sag så registreres, forklarer borgmesteren. Hun understreger på samme tid vigtigheden af, at rotteplagede borgere får en kompetent hjælp, så problemet bliver løst. Hvor vidt der også skal reageres inden for 24 timer ved forekomst at rotter i udhuse samt Rebild Kommunes generelle servicemål på området har hun ikke et helt præcist kendskab til. - Men det er et af de områder, der i øjeblikket også er ved at blive nærmere klarlagt i den kommunale administration som baggrund for en nødvendig opstramning af vores procedure ved fremtidig rottebekæmpelse, tilføjer hun.