Borgmester raser over embedsmænd

KØBENHAVN:Københavns skoleborgmester er blevet så rasende over et forslag fra sine egne embedsmænd om at nedlægge 48 fritidshjem, at han i går udsendte et brev til de berørte institutioner, hvori han tager afstand fra planen. Borgmester Per Bregengaard (EL) betegner det som direkte tåbeligt, at forvaltningen foreslår at omdanne 48 kommunale og selvejende fritidshjem til skolefritidsordninger (SFO). Fritidshjemmene ligger alle på samme grund som en skole eller meget tæt på, og derfor finder embedsmændene det fornuftigt at lægge institutionerne ind under den lokale skole. Det betyder, at skoleinspektøren også bliver leder af fritidshjemmet. Ifølge embedsmændene er der både pædagogisk-faglige og organisatoriske begrundelser for at lade skolerne overtage ledelsen. Men det passer ikke, lyder det fra uddannelses- og ungdomsborgmester Per Bregengaard, som mener, at hans embedsmænd kun er optaget af det ledelsesmæssige. - Det er udokumenterede påstande, at der er pædagogiske fordele, og det er min opfattelse, at forvaltningens forslag lægger gift ud for det gode samarbejde mellem skoler og fritidshjem. Hvis embedsmændenes holdning bliver politikernes, vil det være et afgørende skridt mod at afvikle alle fritidshjem i Københavns Kommune, siger Per Bregengaard. /ritzau/