Lokalpolitik

Borgmester: Skaf arbejdspladser, Fogh

Henning G. Jensen føler med de familier, der blvier ramt af Eternittens lukning

AALBORG:- Jeg har oprigtigt ondt af de familier, der bliver ramt af fyringerne på eternitfabrikken. Tænk sig at skulle gå fra en årsløn på 240.000-250.000 kroner til 162.000 kroner i dagpenge. Hvem kan leve af sådan en løn? Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S), der tillige er formand for det lokale erhvervsråd, føler med de de 110, der mister deres job på Eternitten. Samtidig sender han en kraftig opfordring til den siddende regering om at indfri løfterne om at skabe flere arbejdspladser rundt om i landet. - Det må da snart gå op for befolkningen, at de må kræve noget af politikerne på Christiansborg. Alene inden for det seneste år er 800 flere i Aalborg kommet på dagpenge, bemærker han. Borgmesteren mener, at regeringen hurtigst muligt må sætte gang i byggeri rundt om i landet for at bøde på den stigende ledighed. - Arbejdsløshed går altid først ud over uuddannede. Jeg er sikker på, at mange af dem, der arbejder på eternitfabrikken sagtens kunne tage job ved bygge- og anlægsopgaver. Mange af dem har jo en håndværksmæssig baggrund. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) eller økonomi- og erhvervsminister Bent Bendtsen (K) til Aalborg-borgmesterens kritik af regeringens beskæftigelsespolitik. Et statsligt byggeprojekt i Aalborg kunne efter Henning G. Jensens mening meget passende være en flytning af Kort- og Matrikelstyrelsen fra København til den store grund, der nu bliver ledig tæt på byens centrum. Uddannelsen af landinspektører har i mange år fundet sted i Aalborg, og det har i lige så mange år været på tale at flytte Kort- og Matrikelstyrelsen hertil. Men det er aldrig blevet til noget. Borgmesteren finder, at der nu er en passende anledning. - Eternitgrunden vil være et fortrinligt sted at placere en statsinstitution, konstaterer han. Henning G. Jensen håber, at Dansk Eternit vil leve op til løfterne i den udsendte pressemeddelelse om at hjælpe de 110 fyrede medarbejdere med at få et nyt job gennem efteruddannelse og kurser. Samtidig med, at han dybt beklager at yderligere 110 i Aalborg nu mister jobbet, ser han nogle muligheder i den 365.000 store eternitgrund, som nu bliver ledig. Arealet svarer til et halvt hundrede fodboldbaner. - Jeg regner med, at Dansk Eternit sørger for, at der bliver ryddet ordentligt op og at derefter bliver lavet en plan for udnyttelse af grunden i samarbejde med Aalborg Kommune. Personligt forestiller borgmesteren sig både boligbyggeri, uddannelsesinstitutioner samt liberale erhverv såsom kontorer, læge- og tandlægeklinikker samt andet inden for sundhedssektoren. Og så en statslig virksomhed eller to. - Men anvendelsen af det store område er alt sammen noget, som vi skal have drøftet både politisk, med virksomheden og med offentligheden, pointerer han. Allerede for et års tid siden bekendtgjorde eternitfabrikken, at den ville indskrænke produktionen til et hjørne af den store grund. Siden er der blevet arbejdet i kulisserne med udnyttelsen af det attraktive areal.