Borgmester stemt ned

Kr. Schnoor er imod byggeri af flere plejeboliger

KONGERSLEV:- Når man forbygger sig i Mou, er der ikke brug for plejeboliger i Kongerslev på denne side af 2020. Så enkelt er det, siger borgmester Kr. Schnoor (S). På byrådets lukkede møde fremsatte han et forslag om at udskyde byggeri af 20 nye plejeboliger i Kongerlsev, men blev nedstemt. Ud over ham selv, stemte Iver Kjærgaard (V), Johannes Haase (V) , Randi Madsen (S), Tonny Carlsen (S) og Eli Bloch (S) for at udskyde byggeriet. Niels Knudsen var fraværende, mens resten af forsamlingen besluttede, at byggeriet skal gennemføres. Da forhandlingerne foregik på det lukkede møde, må borgmesteren kun referere afstemningsresultat samt udtale sig om egne synspunkter. Byrådet vedtog at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til ny- og ombygning af Kongerslev Ældrecenter, og det var her borgmesteren stillede forslag om følgende tilføjelse: ”Det understreges, at etableringen af 20 nye plejeboliger først igangsættes, når der foreligger dokumentation for et aktuelt behov herfor. ” - Det er fint med en renovering af dagcentret, for det trænger til det. Men med fare for at blive upopulær i Kongerslev, må jeg altså sige, at når man bygger 36 nye plejeboliger i Mou, så er behovet dækket i vores område langt ind i fremtiden. Der er lige nu en venteliste med 13, og der vil først blive et yderligere behov i 2020, siger Kr. Schnoor. - Hvis man endelig skal bygge i Kongerslev, burde man hellere bygge den form for ældreboliger med lejligheder på 65 kvm, som man i forvejen har i byen, frem for deciderede plejeboliger, som kun vil være attraktive for de, der har brug for den mest intensive pleje, siger Kr. Schnoor. Hvis man bor i en tidsvarende ældrebolige og på et tidspunkt får brug for intens pasning og pleje, kan man jo blot blive boende. Omvendt er det svært at leje en plejebolig på 40 kvadratmeter ud til andre end de mest plejekrævende. - Vi oplever allerede nu, at folk i den tredje alder forlader deres store huse - hvis de ellers kan få dem solgt - og flytter i en mindre og velindrettet bolig måske i nærheden af et plejecenter, så de kan blive boende her uden nogen sinde at få brug for at komme på plejehjem. Vi oplever også, at markedet for lejeboliger er dækket, ikke blot hos os, men også i Aalborg, understreger Kr. Schnoor. På byrådets åbne møde var der fuld enighed om at udskyde byggeriet af 20 ellers længe planlagte almene boliger på Gartnervænget i Kongerslev. Begrundelsen for at udskyde dette byggeri var bl.a., at behovet for den slags boliger er ved at være dækket, at det allerede i dag ikke er helt nemt at udleje almennyttige lejligheder i byen, og at et flertal i byrådet allerede 7. januar besluttede, at der altså skulle bygges 20 plejeboliger med tilknytning til Kongerslevs ældrecenter, Lykkeshøj. Det sidste blev kædet sammen som en betingelse for at sige ja til byggeriet af de 36 plejeboliger i Mou. I forvejen har kommunen for kort tid siden kunnet tilbyde ældre og handicappede at bo i en af de 36 nye plejeboliger ved det renoverede Storvorde Plejecenter.