Golf

- Borgmester taler mod bedre vidende

GOLF:Mon de fleste har ret eller er de bare de fleste! Sådan må det være, når borgmester H.C. Maarup henviser til flertalsafgørelser i golfsagen. Jeg sætter gerne hukommelsen på prøve med borgmester Maarup i golfsagen. Altid har jeg betvivlet lovligheden i at handle på ekspropriationslignende vilkår, modsat Maarup, som jo har været ivrig fortaler for denne konstellation - og det til trods for, at to miljøministre undervejs har gjort opmærksom på det dybt problematiske i dette! Hvem fik ret? Selv om ejerskabet stadig ikke er på plads, så har Mariagerfjord Kommune givet en ibrugtagningstilladelse. I 2006 gav Abildgaard tilladelse til at søge nødvendige tilladelser, men ikke fuldmagt til ibrugtagning af golfbanen. Tværtimod har Abildgaard protesteret imod golfspil på deres jord, da vilkåret om handel på ekspropriationslignende vilkår ikke kunne opfyldes. Borgmesteren taler hele tiden om udligning - for at staten kan have noget at udligne med, så skal de jo også have en indtægt - måden, der tales ekspropriation på, svarer til, at hunden bider den hånd, der fodrer den - er det mon klogt? Det vil være svært for borgmesteren at finde spørgsmål, stillet af mig, som ikke var relevante og berettigede, da jeg til hans store irritation altid satte mig grundigt ind i golfsagen, jeg fik naturligvis medhold af bl.a. Naturklagenævnet. Maarup udtaler sig mod bedre vidende, når han skriver, at alle Naturklagenævnets afgørelser naturligvis er fulgt. Ved golfbanens hul 3 er NKNs afgørelse ikke fulgt, idet vilkåret om etablering af en effektiv, tæt og høj beplantning ind mod Wiegårdens Børnehave ikke er opfyldt. Ved hul 17 har kommunen givet ibrugtagningstilladelse, selv om tee-stedernes placering er ukendt. - I NKNs afgørelse blev Mariagerfjord Kommunes dispensation til tee-steder og udslagsbane inden for fortidsmindebeskyttelseszonen ændret til et afslag. - Ved hul 12 foretages udslag inden for fortidsmindebeskyttelseszone, hvilket klart er imod flere af NKNs afgørelser. Med stor beklagelse må jeg erkende, at jeg fejlagtigt troede, det var borgmesterens hukommelse, der svigtede - men det er åbenbart værre end det!