Lokalpolitik

Borgmester tilfreds med indsats for arbejdsløse

Hilser énstrenget system velkomment

BRØNDERSLEV:- Alt for længe er aktiveringsindsatsen druknet i administration og unødigt bureaukrati til skade for de arbejdsløse og samfundet som sådan. Det er derfor med tilfredshed, jeg konstaterer, at man med forliget lægger op til et én-strenget system, hvor AF og kommunernes indsats lægges sammen. Sådan siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V), der tillige er fungerende formand for Vendsyssel Udviklings Råd. - Vi kan i denne region konstatere, at arbejdsløsheden rammer hårdt, når der sker lukninger inden for eksempelvis jern- og metalindustrien. Det er derfor meget vigtigt, at vi får opbygget et effektivt system, der kan tage hånd om disse mennesker og skaffe dem i arbejde igen, lyder det fra Jens Arne Hedegaard, når han tager VUR-kasketten på. Som borgmester glæder han sig tillige over, at man nu tager fat på at få et system, hvor det kan betale sig at arbejde. - Vi har haft et system, hvor det for visse grupper stort set ikke kunne betale sig at arbejde. Og det kan vi - hverken menneskeligt eller samfundsmæssigt - være tjent med. Men samtidig skal vi også målrette aktiveringen af de ledige, så de sikres job og ikke bare nyttesløs beskæftigelse i en periode. Når vi beskærer de offentlige ydelser, skal vi leve op til vores ansvar og hjælpe flere mennesker ud af systemet. - Jeg hæfter mig ved, at man i aftaleteksten er enedes om, at det er den enkelte, der skal i centrum, og at vejen til arbejdsmarkedet skal være den kortest mulige. Samtidig er man også enige om, at de ledige, der skønnes arbejdsparate, selv skal gøre en indsats, bl.a. ved at lægge deres CV ud på den nye jobbank jobnet.dk. Det er blevet en del af rådighedsforpligtelsen at gøre dette, forklarer Jens Arne Hedegaard. Han understreger, at ingen jo endnu ved, om intentionerne kommer til at virke efter hensigten. - Vi håber det bedste, men vi skal også være klar over, at arbejdet med at få færre på offentlige overførselsindkomster ikke stopper her. Jeg går ud fra, at dette kun er første step, og at flere vil følge, siger borgmesteren.