Lokalpolitik

Borgmester: Umotiveret angreb

BROVST:Borgmester Mogens Gade (V) er stærkt utilfreds og helt uforstående over for den kritik, Ole Christensen (S) i går rejste i NORDJYSKE, hvor han harcellerede over, at udvalgsbehandling af Socialdemokraternes forslag var blevet udskudt i månedsvis. Ifølge Mogens Gade blev det på mødet i økonomiudvalget 8. april aftalt, at investeringsforslag skulle behandles i forbindelse med budgetlægning 2004. - Vi blev enige om, at prioriteringer skulle afvente budgetlægning 2004, når det økonomiske spillerum foreligger. Det indbefatter de forslag, Socialdemokraterne har fremlagt, så vi kører efter de aftaler og de beslutninger, der er truffet i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, understreger Mogens Gade. Han slår fast, at han aldrig har nægtet nogen at få punkter på dagsordenen. - Det kan undre mig, at man kommer med et så umotiveret angreb, når man fra Socialdemokraternes side taler så meget om at få et godt samarbejde. Der er åbenbart langt fra de flotte ord til den konkrete handling. Jeg ved ikke, hvad deres mål er med det, og jeg synes, det er ærgerligt at skulle diskutere sådan noget i avisen, siger Mogens Gade. På tirsdag behandles de fire socialdemokratiske forslag, som blev fremsat for nogle måneder siden, på møde i teknisk udvalg.