Lokalpolitik

Borgmester urokkelig i troen

Klage fra byrådsmedlem rokker ikke Bent Sørensens tro på forvaltningen

Den omstridte fyringssag fra Hou Skole har rejst tvivl om sagsbehandlingen i Hals Kommune. Men den øverste ansvarlige, borgmester Bent Sørensen, (S), har fortsat fuld tillid til forvaltningen. Selv om byrådsmedlem Keld Jul Vagner (V) har klaget personligt til borgmesteren over kommunens stabschef Jannie Knudsen, som han føler har overvåget ham, får det ikke Bent Sørensen til at justere tilliden. - Det er selvfølgelig trist at der kommer en klage, men det er jo ikke det samme som, at der er hold i den, siger Bent Sørensen. Borgmesteren er tilfreds med, at klagen bliver behandlet som en del af den kulegravning, Hals Kommune måske skal gennemgå. - Klagen vedrører netop forvaltningens håndtering af den her sag, så den kommer til at indgå som en del af undersøgelsen, forklarer Bent Sørensen. Du har før udtalt, at du har fuld tillid til administrationen. Nu er der er en klage over administrationen fra en af dine byrådskolleger. Har det nogen virkning på den tillid du har til administrationen? - Nu fordrejer du det - jeg vil ikke dømme nogen. Jeg har sagt, at klagen indgår som en del af undersøgelsen, mere er der ikke at sige om den sag, svarer Bent Sørensen. Borgmesteren har siden svaret pr. mail, at han fortsat har fuld tillid til administrationen i kommunen. Kulegravning Økonomiudvalget skal på et møde i eftermiddag diskutere omfanget af kulegravningen, og hvem der skal fortage en eventuel undersøgelse. På dagsordnen står to forslag, det ene fra borgmesteren selv, det andet fra Keld Jul Vagner. Bent Sørensen skriver i sit forslag: "Jeg kan ikke leve med den mistillid hele kommunens administrative forvaltning bliver udsat for i denne sag. Jeg ønsker sagen kulegravet af et uvildigt konsulentfirma, så kendsgerningerne kan komme på bordet og løse rygter aflivet". De to forslag er stort set ens med den undtagelse, at Keld Jul Vagner også vil have undersøgt de informationer, som byrådet har modtaget fra forvaltningen. "Firmaet skal endvidere undersøge, om forvaltningen har tilbageholdt - og, eller fordrejet oplysninger i sine orienteringer til politikerne, herunder om der er øvet pression eller fremført trusler mod politikere", skriver Venstre-medlemmet. Borgmester Bent Sørensen vil ikke kommentere undersøgelsen yderligere, før han har haft en debat med medlemmerne af økonomiudvalget på mødet i eftermiddag.