Lokalpolitik

Borgmester utilfreds med ministersvar

Føler spørgsmål om grænsejustering i Hannerup bliver tørret af lokalt

HANNERUP:Langt om længe knap fem uger efter folkeafstemningen i Nørager har indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu skriftligt godkendt, at kommunen bliver en del af Rebild Kommune med virkning fra 1. januar 2007. Tilbage er spørgsmålet om behovet for en eventuel grænsejustering for Hannerup-området som tidligere angivet i ministerens høringssvar. I det aktuelle brev overlader Lars Løkke Rasmussen det til Nørager Kommune og eventuelt i samråd med Hobro Kommune snarest muligt at fremsende en udtalelse om, hvor vidt det efter kommunalbestyrelsens opfattelse er behov for en grænsejustering i området og i givet fald fremsende præcise forslag til sådanne justeringer. - Det er at tørre spørgsmålet af på os, at vi nu skal påtage os opgaven frem for at ministeriet tager initiativt til en dialog som tidligere angivet i deres høringsvar. Men denne holdning kommer ikke helt bag på mig efter den jævnlige kontakt med ministeriet siden folkeafstemningen 19. april, erkender borgmester PoulLarsen (K). Neutral før borgermøde I morgen aften er borgmesteren i lighed med kollegaen Jørgen Pontoppidan, Hobro, inviteret til at deltage i et borgermøde i Stenild Forsamlingshus sammen med en række beboere fra de tre veje i Hannerup-området. Her er spørgsmålet om en eventuel grænsejustering på dagsordenen, og initiativtagere til borgermødet er to lokale kvinder i Hannerup. - Forud for borgermødet har jeg på ingen måde været i kontakt med borgmester Jørgen Pontoppidan og drøftet spørgsmålet, kun omkring hans mødedeltagelse. Det er en helt bevidst fremgangsmåde, fordi kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune som tidligere aftalt først ønsker at høre borgernes mening om spørgsmålet, inden vi træffer en politisk beslutning, forklarer borgmesteren. Først efter borgermødet i Stenild vil lokalpolitikerne derfor med udgangspunkt i de berørte borgeres argumenter tage bestik af, om der er et behov for en grænsejustering af kommunegrænserne og politisk opbakning i de to kommuner til det. Røjdrup ikke aktuel - De foreløbige meldinger fra Hannerup-området tyder på, at der både er tilhængere og modstandere af en grænsejustering, påpeger PoulLarsen. Han har også forud for borgermødet modtaget 29 underskrifter fra borgere på de tre veje i Røjdrup-området, Røjdrupvej, Røjdrup Hede og Løgstørvej på den lille strækning ind mod Hørby, der ønsker at gøre Hannerup-området følgeskab ved en eventuel grænsejustering. - Men Røjdrup har aldrig været på tale i snakken om en grænsejustering. Det er alene Hannerup, det drejer sig om, og flere kommentarer har jeg ikke til det spørgsmål, heller ikke til nogle beboeres fra Røjdrups kontakt med Indenrigsministeriet, erklærer PoulLarsen.