Lokalpolitik

Borgmester: Vi kan dæmpe generne skicenter Nordjylland: - Vi kan dæmpe generne, men ikke flytte skicenteret, siger borgmester Erik Sørensen

FREDERIKSHAVN:Beboerne i Båder Bæk-kvarteret mødtes forleden med borgmester Erik Sørensen og ledende embedsmænd fra kommunen. På dagsordenen var Skicenter Nordjylland, men ikke en alternativ placering på den anden side af Flade Bakker, som beboerne har foreslået. - Den mulighed har amtet afvist med den begrundelse, at det vil være et alt for stort indgreb i naturen, siger borgmester Erik Sørensen, der betegner mødet som Òet konstruktivt og kreativt møde med mange gode forslag til, hvordan vi minimerer generne for beboerne i området, når skicenteret kommer". Misvisende visualisering Ifølge planerne bliver bakketoppen 10 meter højere end den er i dag. Til gengæld er nogle af de visualiseringer, der er lavet i VVM-redegørelsen, misvisende. Nedkørslen fra toppen vender mod nord og peger i retning af Hjørringvej og Martins nye fabrik - og ikke mod øst, som det kunne fremgå af visualiseringen. Løjperne til halfpipe og pukkelpist graves ned i terræn af hensyn til støjkravene og bliver derfor ikke synlige set fra øst. - Vi er klar over, at der kommer indsigelser, men ser gerne at det sker med konstruktive forslag til ændringer. Et plantebælte tættere på banelegemet var en af de muligheder, vi drøftede, siger borgmesteren, der også har haft møder med grundejerforeningerne i området. Trafikafvikling Her har snakken i høj grad handlet om trafikafviklingen. Investorerne bag Skicenter Nordjylland forventer 220.000 besøgende om året. - Det vil betyde øget trafik, men vi har muligheden for at dæmpe generne ved at lave blinde veje. Købstrupvej skal ikke være en gennemgående vej fra Brønderslevvej/Gærumvej, og vi skal også se på, hvordan vi kan forhindre knallertkørsel på stierne i området, siger borgmesteren.