Lokalpolitik

Borgmester vil ikke forhandle under pres

Politikere har aflyst planlagt møde med personalets repræsentanter

HOBRO:Hobro Kommune vil som arbejdsgiver ikke forhandle under pres. Derfor har borgmester Jørgen Pontoppidan med økonomiudvalgets accept aflyst et planlagt møde i eftermiddag med kommunens eget hovedsamarbejdsudvalg. - Det er forkert at holde et forhandlingsmøde, når medarbejderne samtidig truer med en voldgiftssag. Derfor må MED-udvalget gør op med sig selv, om man vil forhandle eller føre sager. Først når det er afklaret, kan vi komme videre siger borgmester Jørgen Pontoppidan. Alligevel kan det meget vel være, at dagens møde gennemføres. Medarbejderne er nemlig ikke til sinds bare at aflyse et møde, der har været varslet og indkaldt til i et par uger. - Vi har jo brug for mødet. Kun ved at gennemføre det kan vi få at vide, om man politisk erkender, at MED-aftalen er blevet overtrådt. Hvis svaret er ja, er det jo ikke nødvendigt at føre en voldgiftssag, siger medlem af MED-udvalget, lærer Dorthe Carstens, Hobro. Medarbejderne vil forsøge at fastholde mødet med spillereglerne for samarbejde i hånd. Heri hedder det nemlig, at både samarbejdsudvalgets formand og samarbejdsudvalgets næstformand kan indkalde til møder. Formand og repræsentant for arbejdsgiverne er Kim Kristensens, mens pædagog Hanne Ingvardsen som repræsentant for personalegrupperne er næstformand. - Vi håber, mødet kan gennemføres med Hanne Ingvardsen som mødeindkalder. Deltagerne er jo i forvejen varslet, konstaterer Dorthe Carstens. Det er efterårets budgetforlig med personalebesparekser på 3,9 mio. kr., der ligger til grund for det hele. Medarbejderne mener, at plitikerne med den aftale begik brud på MED-aftalen. Det er hele tiden blevet afvist politisk. Derfor har medarbejderne luftet muligheden for at få sagen prøvet ved at rejse voldgiftssag. Ved redaktionens slutning var det ikke lykkedes at indhente en kommentar til mødeaflysningen fra samarbejdsudvalgets næstformand Hanne Ingvardsen. Hun var optaget af anden mødeaktivitet.