Lokalpolitik

Borgmester viste turist-medarbejdere rundt i Brovst

Turistmedarbejderne fra de fire Jam­mer­bugt-kom­mu­ner på Brat­skov. Fra ven­stre Hel­le Ves­ter­ga­ard, Fjer­rits­lev, Joan Imer, Aa­by­bro, Lin­da Pe­der­sen, Fjer­rits­lev, Lillian Cars­ten­sen, Brovst, Anne Lar­sen, Blok­hus, Hel­le Aagaard Niel­sen, Brovst, og Lot­te Kan­ne, Blok­hus.

Turistmedarbejderne fra de fire Jam­mer­bugt-kom­mu­ner på Brat­skov. Fra ven­stre Hel­le Ves­ter­ga­ard, Fjer­rits­lev, Joan Imer, Aa­by­bro, Lin­da Pe­der­sen, Fjer­rits­lev, Lillian Cars­ten­sen, Brovst, Anne Lar­sen, Blok­hus, Hel­le Aagaard Niel­sen, Brovst, og Lot­te Kan­ne, Blok­hus.

BROVST:Det blev en hyggelig start på den nye turiststruktur, der kommer i Jammerbugt Kommune, da medarbejdere fra de fire turistkontorer i de fire nuværende kommuner var samlet til seminar i Brovst. Brovst Turistkontors personale var initiativtager, og seminaret blev holdt på herregården Bratskov, hvor Brovst Turistkontor har til huse. Turistmedarbejderne indledte dagen, ganske som turisterne gør ved de ugentlige informationsmøder på Bratskov, med morgenkaffe og rundstykker i gården i strålende solskin. Rundvisning Derefter gav lærer Peter Konnerup en spændende rundvisning på herregården, hvor deltagerne fik fortalt om Bratskovs historie. De fik også en grundig gennemgang af Stenalder-samlingen ”Brovst - en ø i Atlanten”. Næste punkt på dagsordenen var en bustur rundt i Brovst Kommune, og turistmedarbejderne havde ingen ringere end borgmester Mogens Gade som guide. Det blev en spændende og inspirerende tur for især gæsterne fra nabokommunerne, der nu bedre kan fortælle turister om, hvad Brovst kan byde på. Borgmesteren har det seneste par år også kunnet opleves som guide på de ugentlige, gratis busture for turister. Arrangementet sluttede med en let frokost på Bratskov.