Lokalpolitik

Borgmesteren afviser kritikken fra FDF

- FDF har længe haft mulighed for at søge penge til nyt hus

AABYBRO:Borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) undrer sig over kritikken af Aabybro Kommune fra FDF.Han mener, at kommunen lever op til sine forpligtigelser og gør, hvad den skal for at hjælpe FDF til et nyt sted at være. Baggrunden er kritikken fra FDFs Flemming Dahl Jensen i NORDJYSKE torsdag, hvor det oplyses, at FDF opsiges fra sit private lejemål og skal være ude senest 1. februar. Det vil betyde, at FDF er husvild, fordi kommunens behandling af overdragelsen af en del at et nyt fritidsområde ved Torngaardsvej har trukket i langdrag, mener Flemming Dahl Jensen. - Jeg er helt uforstående overfor, at det skulle være kommunens skyld, at FDFikke er kommet videre med deres planer for byggeri af et nyt kredshus, siger Ole LykkegaardAndersen. -Det er ved at være et stykke tid siden, vi skriftligt bekræftede, at de kvit og frit får overdraget arealet, og det er tilstrækkeligt grundlag til at søge fonde.Desuden påbegyndes arbejdet med at nedtage luftledningen i området, siger borgmesteren. Han oplyser, at kommunen har givet FDF et par ideer til, hvor de kan søge nye lokaler, når de 1. februar skal rømme Bakgården. -De kunne forhøre sig om lov til at benytte de tomme kontorlokaler hos DLG på Østergade, og så har de jo Skaldhytten i Birkelse. Men vi har ikke fået nogle tilbagemeldinger fra FDF, siger Ole Lykkegaard Andersen. Såfremt det ikke lykkes FDFpå eget initiativ at finde lokaler, vil kommunen prøve at hjælpe, da den skal kunne stille med egnede lokaler i følge Folkeoplysningsloven. - Princippet er sådan, at først så prøver foreningen selv, og lykkes det ikke træder kommunen til, siger borgmesteren. - Vi har indfriet alt det, vi har stillet FDF i udsigt. Vi har overholdt vores aftaler med dem, understreger han.