- Borgmesteren fordrejer sandheden

Personalet på Hou Skole kritiserer Hals borgmester for at manipulere med virkeligheden

HOU:Hals Kommune har manipuleret med personalet på Hou Skole i forbindelse med fyringen af lærer Henriette Høgsbro. Det mener størstedelen af personalet på skolen, der i fredags sendte et brev til borgmester Bent Sørensen (S). Ibrevet skriver personalet at ".. du med dine udtalelser bruger os som alibi til at retfærdiggøre en udlægning af sagen, som vi ikke kan genkende. Vi føler derfor, at vi i sandhedens interesse vil kommentere følgende...". Brevet er underskrevet med "Store dele af personalegruppen, Hou Skole". Ifølge NORDJYSKEs oplysninger tør ingen af medarbejderne skrive under af frygt for at miste deres arbejde. Brevet er med en enkelt undtagelse bakket op af al personalet på skolen. Det er også blevet sendt til de øvrige byrådsmedlemmer. Det er især borgmester Bent Sørensens fremlægning i offentligheden af Hals Kommunes undersøgelser af arbejdsmiljøet på skolen, som personalet mener er manipulerede. Stabschef Jannie Knudsen og afdelingschef Flemming Kold Jensen har personligt interviewet medarbejderne på skolen. "Da konklusionen fra disse interviews blev fremlagt for medarbejderne, lagde Jannie Knudsen og Flemming Kold Jensen vægt på, at denne kun indeholdt de generelle udsagn, og at der var forekommet enkeltstående udsagn, som senere ville blive efterbehandlet. Dette er aldrig sket. Disse udsagn er for os at se ikke at finde i referatet, hvilket betyder, at referatet ikke er dækkende", står der i brevet. Personalet kritiserer ikke kun kommunens manipulation med undersøgelsen, men også den måde, som interviewene blev gennemført på. "Flere medarbejdere fik hurtigt det indtryk, at interviewerne var forbeholdne over for kritiske oplevelser i forhold til Hou Skoles daværende ledelse. Flere blev mødt med kommentarer som: "Jamen det har du nok misforstået", "han havde nok en dårlig dag", står der i brevet. NORDJYSKE har tidligere citeret et brev , som personalegruppen har sendt til kommunen. Her skriver personalet, at "flere har haft traumatiske oplevelser med Ole Møller". Af det brev, som personalet sendte til borgmesteren i fredags, fremgår det, at personalet mener, at kommunens stabschef fordrejer sandheden. "Idet Jannie Knudsens svarbrev indeholdt flere udsagn som ifølge vores opfattelse ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold..", skriver Henriette Høgsbros tidligere kolleger. Brevet slutter med et citat, der ifølge personalegruppen er kommet fra Bent Sørensens egen mund: "Enhver med sund fornuft kan vel sige sig selv, at Hals Kommune ikke kan bruge borgernes skattekroner på en afskedigelse, som ingen nogensinde har ønsket sig". Det har ikke været muligt at træffe borgmester Bent Sørensen. Han skriver i et læserbrev i NORDJYSKE fredag, at kommunen ikke længere vil udtale sig.