Lokalpolitik

Borgmesteren gjorde en fejl

Riise og Schou skulle have været spurgt, hvad de ville tale om

REBILD:Statsamtet Nordjylland mener, at Skørping Kommunes borgmester, Børge Olsen (S), "ikke lovligt kunne afvise" at give Peter Riise (UP) ordet i en sag på byrådsmødet 8. september. Fejlen var ifølge statsamtet, at borgmesteren ikke forinden havde afklaret, om Peter Riise ville udtale sig om proceduren eller om sagens indhold. Hvis Peter Riise havde ønsket at sige noget om proceduren - et forslag om at sende sagen tilbage til økonomiudvalget - så skulle han have haft lov til det. I stedet antog borgmesteren uden videre, at Peter Riise ville diskutere indholdet af sagen - et eventuelt rentefrit lån til Teaterexpressen - og nægtede ham at komme til orde. Den fodfejl erkendte borgmesteren også selv på byrådsmødet 8. december, da byrådet skulle sende et svar til statsamtet, hvilket udløste en heftig debat. Kun ni byrådsmedlemmer kunne stemme for det fælles skriftlige svar, mens de to klagere, Peter Riise og Mogens Schou Andersen (DF) stemte imod sammen med Niels Jørgen Nielsen (UP). Børge Olsen er ikke overrasket over statsamtets afgørelse, men tager den fattet: - Der er ikke uddelt nogen næser overhovedet. Jeg skulle selvfølgelig have forhørt mig, om det var proceduren, de ville tale om. Men jeg var bare ikke i tvivl om, at det var indholdet, siger han.