Lokalpolitik

Borgmesteren har lært af Spies

DAGCENTER:På det såkaldte "forsoningsmøde" 15. januar forklarede borgmesteren, at udgifter til for eksempel "Opera i Bakkerne" gjorde man for at vise kommunens ansigt udadtil. Borgmester Olsen har åbenbart lært noget af legendariske hr. Spies, der sagde, at dårlig omtale er bedre end ingen omtale! For den reaktion og det, der hidtil er kommet ud af "forsoningsmødet", er for Skørping Kommunes vedkommende ikke særlig præsentabelt og prisværdigt. Som læserne af denne avis sikkert ved, har min hustru Inger været kaldt til tjenstlig samtale med sin øverste chef, forvaltningschef hr. Ole Brandt Jensen (OBJ). OBJ beskyldte Inger for på "forsoningsmødet" at have sagt nogle illoyale udtalelser om en kollega. Inger fastholder, at OBJ's beskyldninger er det pure opspind og hun ved præcis, hvad hun har sagt, fordi hun havde skrevet alt ned hjemmefra, inden hun gik til mødet 15. januar. Den tjenstlige samtale sluttede med, at OBJ skrev en "advarsel", som Inger naturligvis nægter at tage imod - hun vil derimod have en undskyldning. De udtalelser, der både korrekt og ukorrekt er tale om, har Inger efterfølgende præsenteret for den kollega, der ifølge OBJ skulle være forulempet. Kollegaen kan ikke forstå alt det postyr, men har tvært imod udtrykt tilfredshed med de kollegiale forhold på Terndrup Ældrecenter. Dette er udtrykt i flere andre kollegers påhør. Inger deltog i "forsoningsmødet" som privatperson og ønsker ikke sin ytringsfrihed knægtet, hverken af en borgmester eller af andre. Her i huset undrer det os, at indkaldelsen til den tjenstlige samtale først kom mere end en uge efter mødets afholdelse. Det er klart for os, at den først er skrevet efter, at jeg i læserbrev havde kundgjort, at hr. borgmester Olsen afbrød Inger i at sige nogle sandheder i forhold til debatten om lukningen af Dagcenter Terndrup. Og så havde jeg endda glemt at skrive, at hr. borgmester Olsen også slukkede for mikrofonen, da Inger ville tale. Fortsættelse følger…..