Borgmesteren har været HK-medlem i 40 år

Solidarisk: Borgmesteren har været HK-medlem i 40 år FREDERIKSHAVN: Da HK i aftes fejrede årets jubilarer, var byens førstemand iblandt dem, der blev hædret. Borgmester Erik Sørensen (S) har været medlem i 40 år. Da den unge Erik Sørensen i januar 1963 blev ansat som elev på borgmesterkontoret i Ribe kommune, havde han egentlig ikke overvejet at melde sig ind i en fagforening. Det kostede jo penge. Men han blev hurtigt opsøgt af tillidsmanden, der sagde til ham, at der i huset var man altså medlem af HK. Efter et par måneder efterkom han opfordringen, og det har han aldrig fortrudt. Og snart blev han involveret i det faglige arbejde. Han kom med i kredsbestyrelsen i Esbjerg som Ribes repræsentant og har også været tillidsmand på sin arbejdsplads, ligesom han har været landsformand for kommunale chefer organiseret i HK. Det er nemlig ganske normalt indenfor det kommunale system, at også ledelsen er HK-medlemmer, og Erik Sørensens faglige engangement har holdt gennem årene som skattechef og borgmester. Erik Sørensen husker med glæde sine første år i fagforeningsarbejdet. - Jeg mødte de ældre, der sad på magten. Og jeg blev modtaget godt og blev lyttet til. Det har modnet og formet mig, siger borgmesteren. Samfundsengagementet havde han med sig fra skoleårene. 60'erne var en brydningstid, hvor der skete mange nye ting. Der kom nye lærere med nye ideer, samarbejdssystemerne og demokratiseringen bredte sig, selv i militæret, hvor det dog gik lidt langsommere. For Erik Sørensens vedkommende blev det ikke ved interessen for fagligt arbejde. Men han ser det og sit politiske virke som to sider af samme sag. At HK af nogen betragtes som lidt mere borgerlig end så mange andre fagforeninger, er han ikke blind for, men han ser også fordele i det. - Den er mere åben social end de betonagtige socialdemokratiske. Mere fornyelsesagtige. Det giver en bredere debat, og det er i princippet et sundhedstegn, slutter borgmesteren, der finder det mere interessant, når meningerne brydes, end bare at sidde og snakke med folk, man er enig med.