Lokalpolitik

Borgmesteren henviser til bygherren

PANDRUP:Pandrup Kommune har ikke mulighed for at købe Bent Larsens hus eller give ham erstatning, selv om husejeren mener, at byfornyelsen i Pandrup by betyder en forringelse af hans ejendom. Det slår borgmester Flemming Jansen (V) fast. - Jeg har haft et møde med Bent Larsen og fortalt, at kommunen ikke har mulighed for at købe hans hus, siger borgmesteren. Såfremt kommunen ville købe huset,. ville det nemlig danne præcedens for andre husejere. - Et køb ville betyde, at der så var flere i området, som skulle have kommunen til at købe også deres huse. Jeg har opfordret Bent Larsen til at tage kontakt til Holmsø Huset, som har købt området for at høre, om de har interesse i at købe hans hus, siger Flemming Jansen. Det tror Bent Larsen dog ikke er en realistisk løsning, da byggefirmaet så allerede ville have henvendt sig for at købe hans ejendom. Omvendt er Flemming Jansen ikke sikker på, at planerne om de nye ejendomme vil betyde en forringelse af Bent Larsens ejendom. - Der kan også være tale om, at projektet øger husets værdi. Den sag kan man vende på mange måder, siger Flemming Jansen. Sikkert er det, at Holmsø Huset har købt det 3.213 kvadratmeter store areal, hvoraf 500 kvadratmeter skal bruges til p-plads. Prisen er 800 kroner per kvadratmeter, og lokalplanen er vedtaget af byrådet. Det betyder, at ejendommene på Blokhusvej 7-9-11 og Bryggerivej 1 skal rives ned, og det vil kommunen sørge for sker i løbet af vinteren. Byfornyelsen omfatter et projekt med en større dagligvarebutik på omkring 750 kvadratmeter og flere mindre specialbutikker samt otte boliger, som et boligselskab allerede har lagt beslag på.