Lokalpolitik

Borgmesteren: Lokallister? Nej tak

FREDERIKSHAVN:Udsigten til en upolitisk lokalliste i Frederikshavn huer ikke borgmester Erik Sørensen (S). - Det giver da de etablerede partier noget at tænke over. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt med lokallister. En kommune er en helhed og stiller man op for en lokalliste, mister man let helhedsbetragtningen og fokuserer på den egn, man er valgt til at repræsentere. Det er uheldigt, ikke mindst når vi slår kommuner sammen. Socialdemokraterne er lige nu ved at undersøge, hvordan opstillingen af kandidatlister og valg af spidskandidat med videre skal afgøres i en ny storkommune. Erik Sørensen appellerer til, at de etablerede partier fra de kommuner, som slåes sammen, også holder sammen politisk. - Specielt her første gang er det vigtigt bedst muligt at opsamle alle skeptikerne og sikre at de kan identificere sig med deres "gamle kommune". - Jeg er overbevist om, at vi opnår størst politisk stabilitet, hvis vi holder fast i partilisterne. Mange lokallister vil let give en skævvridning, specielt hvis flertallet bliver afhængig af en eller flere af lokallisterne, siger Erik Sørensen. 2006 et overgangsår Strukturreformen træder i kraft den 1. januar 2007. De nuværende byråd fortsætter som forretningsministerier i 2006, mens de nyvalgte byråd skal bruge 2006 på at forberede de nye storkommuner. Alle spørgsmål om de nye kommuner afgøres suverænt af de nye byråd.